• Medarbejdertilfredshed: BDO er Top-in-Class over hele linjen

Medarbejdertilfredshed: BDO er Top-in-Class over hele linjen

31 oktober 2017

Markant og kontinuerlig stigning i arbejdsglæden siden 2012 – det er konklusionen på årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse hos BDO. Svarprocenten ligger tårnhøjt på 95 procent, og tilfredsheden har aldrig været højere end nu blandt BDO’s 1100 medarbejdere.

Der måles på otte såkaldte indsatsområder: Omdømme, Overordnet ledelse, Nærmeste leder, Samarbejde, Arbejdsforhold, Jobindhold, Løn- og ansættelsesforhold, Læring samt Udvikling og resultaterne af disse er uden undtagelse på et niveau, der bringer BDO i Top-in-Class - over hele linjen:

Medarbejdertilfredsheden i BDO

Det er Ennova, som foretager den valide undersøgelse, og definitionen på Top-in-Class er de 25 procent bedste danske virksomheder med 300 -2000 medarbejdere.

Medarbejdertilfredsheden er markant branchens højeste

Graden af Loyalitet, som er summen af Troskab og Dedikation, er branchens højeste. BDO ligger på 83, og branchen som helhed ligger på 71. Ledelseskvaliteten er ligeledes vokset betragteligt, og det er særdeles positivt, at HR teamets og BDO ledelsens indsatser gennem de sidste fem år, giver så markante resultater.

Samlet set når medarbejdertilfredsheden i BDO op på 78 procent, og det gap, der er, ned til branchens samlede tilfredshed er stort:

”Det, som glæder mig mest ved resultaterne af Temperaturmålingen, som vi nu har foretaget siden 2012, er, at vi har formået kontinuerligt at ”lægge på” den positive udvikling år for år. Det lange seje træk er vi lykkedes med, og det betyder, at de mange indsatser, ikke mindst hele indlevelsesprojektet og vores budskab om at ”Indlevelse skaber udvikling” nu er blevet dybt forankret i det BDO’ske DNA, ” udtaler administrerende direktør Stig Holst Hartwig.

Vil du være en del af BDO?

Vi vil gerne have flere dygtige Top-in-Class kolleger med på holdet. Klik ind og se ledige BDO-jobs.