Offentlig sektor

Offentlig sektor

BDO er blandt de førende konsulenthuse for rådgivning til den offentlige sektor. Vi samarbejder med et betydeligt antal kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og staten. Vores ambition er at sætte et mærkbart aftryk til udvikling og effektivisering af den offentlige sektor både som et mål i sig selv, og fordi en velfungerende offentlig sektor er væsentlig for vores velfærd og velstand.

Vores rådgivning baserer sig på nyeste viden og metoder fra førende uddannelses- og forskningsinstitutioner kombineret med vores mange års arbejde med rådgivning af kommuner, regioner, stat og offentlige virksomheder. Vi kombinerer indsigt i de særlige rammevilkår, nye vinkler, stærke metodiske kompetencer og faglig indsigt, så vi skaber størst mulig værdi for vores kunder.

Fra analyser over løsningsdesign til implementering 

I tæt samspil med vores offentlige kunder hjælper vi med analyser, design af realiserbare løsninger og implementering. Vores analyser giver kunden et solidt og brugbart beslutningsgrundlag, vores løsningsdesigns både nytænker og fokuserer på løsninger, der kan fungere i praksis. Og vi bistår vores kunder med at høste gevinsterne af de organisatoriske og tekniske løsninger ved også at implementere nye kompetencer og adfærd hos vores offentlige kunder.

Vores services omfatter: Økonomi, styring og effektivisering, IT-rådgivning og digitalisering, strategi samt organisationsudvikling, kompetencer og læring. Desuden løser vi, med stor værdi for vores kunder, konsulentopgaver inden for vores specialområder: Bygherrerådgivning; tilsyn på ældre, sundhed, det specialiserede socialområde og de pædagogiske områder;  Kost og ernæring samt Indtægtsoptimering.

Stærke metoder og dyb sektorindsigt i stat, regioner og kommuner hos BDO 

Vi tilbyder konsulenter der har:

  • Indgående kendskab til offentlige rammevilkår og styringsformer
  • Betydelig konsulenterfaring og stærke metodekompetencer inden for analyse, design af løsninger, implementering og gevinstrealisering
  • Ledelses- og funktionserfaring og specialistviden fra sektorerne

Vores kompetencer og erfaringer i den offentlige sektor dækker bredt over alle større velfærdsområder samt interne økonomi, HR og administrationsfunktioner.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Kontaktpersoner