Havne

Reguleringen og rammerne omkring erhvervshavne er under forandring grundet EU´s havneforordning og en varslet dansk havnereform.

Vi har i BDO mange års erfaring med rådgivning af erhvervshavne samt andre sektorregulerede brancher, herunder brancher som har gennemgået store regulatoriske forandringer samt tvungen udskillelse fra kommunale virksomheder til aktieselskaber.

Vores mangeårige samarbejde med danske erhvervshavne har givet os en indsigt i, hvilke udfordringer danske erhvervshavne står overfor med den nugældende regulering, samt hvilke udfordringer de kommende ændringer vil kunne give.


Branchespecialister

Vi har i BDO samlet kompetencerne fra alle vores forretningsområder i en branchegruppe, der er dedikeret til rådgivning af erhvervshavne.

Vi spænder over en række forskellige områder og kan således tilbyde sektorspecifik rådgivning og sparring indenfor skatte- og regnskabsmæssige forhold, økonomiske og finansielle forhold, ledelsesmæssige rapporteringssystemer samt opsætning af robotics systemer.

Derudover har vi i BDO et globalt netværk og kan således også trække på udenlandske erfaringer og ressourcer indenfor sektoren.
 

Havneforordningen - regnskab og transparens

Herunder finder du de plancher, der blev anvendt på Danske Havne’s temadag den 28. Februar 2019, vedrørende havneforordningens betydning for den fremadrettede regnskabsaflæggelse samt kravet om finansiel transparens.

Hent plancher
 

Selskabsgørelse - regnskab og skat

Her finder du de plancher, der blev anvendt på Danske Havne’s temadag den 28. Februar 2019, vedrørende den forventede havnereform. Herunder de regnskabsmæssige forhold omkring selskabsgørelse samt den forventede overgang til skattepligt for have sektoren.

Hent plancher

 

Hjælp til fremtiden

Book et uforpligtende møde med en af vores branchespecialister.