Energi og Forsyning

Energi og Forsyning

BDO har stor erfaring med energi og forsyning, og vi har indgående kendskab til sektoren – helt fra lovgivningsniveau til praksis i maskinrummet. Vi ved, hvad der rører sig inden for branchen, og vi har et stort kontaktnet i ministerier, styrelser, foreninger og brancheorganisationer, der beskæftiger sig med energi og forsyning.

I BDO sammensætter vi altid et team af specialister og generalister til den konkrete opgave eller kunde på forsyningsområdet. I vore teams indgår professionelle revisorer, fagkonsulenter, moms-, afgift- og skatteeksperter m.fl.

Vi er specialister inden for: 

  • Affald
  • Energi
  • Vand og spildevand
  • Varme

 

 Affald

Vi er særdeles godt bekendt med de kommunale affaldsvirksomheder, herunder fælleskommunale § 60 virksomheder og aktieselskaber. Faktisk bruger over halvdelen af de kommunale affaldsvirksomheder og affaldsforbrændinger i Danmark BDO som revisor og rådgiver. Vi rådgiver affaldsvirksomheder om alt lige fra affaldsbekendtgørelsen og værdiansættelse til selskabsgørelse og åbningsbalancer.

Energi

Vores erfaring med rådgivning indenfor energisektoren er stor, fx i energiforsyningsselskaber, selskaber på vind- og solenergiområdet samt forsyningsselskaber for bio- og naturgas. Vi rådgiver blandt meget andet om elforsyningsloven, indtægtsramme, reguleringsregnskab, it-sikkerhed, strategiforhold m.m. Desuden er vores skatte- og momsspecialister opdaterede om afgiftskomplekset for energisektoren og tilbyder bl.a. moms- og afgiftsscreeninger samt reviews.
 

Vand og spildevand

Vores branchespecialister har stor erfaring med at rådgive kommunale vand- og spildevandsselskaber samt i privatejede vandselskaber omfattet af vandsektorlovgivningen. Vi rådgiver bl.a. om vandsektorlovgivningen, investeringsregnskaber, låneoptagelse, tilknyttede aktiviteter og meget andet.

Varme

Vi har stor erfaring med revision og rådgivning i både privatejede og kommunale varmeforsyninger, og vi er godt bekendt med sektoren, lovgivningen og har erfaring med bl.a. værdiansættelsesmodeller ved køb og salg af varmeværker. Derudover har vi erfaring med rådgivning om varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen, regnskabsregler, selskabsstruktur og meget andet.Kontaktpersoner