• Energi og forsyning

Energi og Forsyning

Vi er specialister på området inden for energi og forsyning. Vi har indgående kendskab til sektoren både på lovgivningsniveau og til praksis i maskinrummet. BDO har desuden et stort kontaktnet i ministerier, styrelser og andre relevante myndigheder, der beskæftiger sig med energi og forsyning. 

Vi er del af en række netværk i sektoren og aktive i fx foreninger og brancheorganisationer, hvor der erfaringsudveksles og bl.a. udarbejdes høringssvar til nye bekendtgørelser m.v.

I BDO sammensætter vi altid et team af specialister og generalister til den konkrete opgave eller kunde på forsyningsområdet. I vore teams indgår professionelle revisorer, fagkonsulenter, moms-, afgift- og skatteeksperter m.fl.