BDO tager inflations-temperaturen på dansk erhvervsliv

BDO tager inflations-temperaturen på dansk erhvervsliv

Hent og læs SMV Barometret 2023


”Det har været nogle turbulente år for det danske erhvervsliv. I nogle brancher har udfordringerne stået i kø. Andre har oplevet, at nye døre har åbnet sig. Vi er heldigvis beriget af et robust og omstillingsparat erhvervsliv, som generelt set har været gode til at overkomme de udfordringer, som de er blevet mødt af, eller udnytte de muligheder, som den nye virkelighed har budt dem. Det afspejler sig også positivt i den overordnede optimisme, som vores Barometer viser. En optimisme, vi også oplever, når vi til dagligt taler med og rådgiver vores kunder,” siger Stig Holst Hartwig, administrerende direktør i BDO.

 

De mindre og mellemstore virksomheder fortjener opmærksomhed

I BDO spænder fagligheden bredt, og som én af landets største rådgivnings- og revisionsvirksomheder tilbyder vi vores kunder det bedste af to verdener; den nærværende lokale rådgiver i kombination med den internationale rådgivningsvirksomhed, der formår at vejlede kunderne ud over landets grænser.

Vi ønsker at skabe opmærksomhed på de små og mellemstore virksomheder. Vi vil gerne debattere vilkår for det danske erhvervsliv, og her er SMV’erne af stor betydning for dansk økonomi.

 

Sammenfatning af undersøgelsens resultater


De økonomiske forventninger til 2023

Det forventes, at udfordringerne med stigende råvarepriser, ændringer i forbrugernes adfærd og risikoen for lønpres vil fortsætte med at påvirke erhvervslivet i 2023.

Til trods for disse udfordringer er der en generel optimisme at spore blandt de små og mellemstore virksomheder. To ud af tre virksomheder forventer ifølge SMV Barometret, at deres omsætning vil stige i 2023 sammenlignet med sidste års omsætning. Det er dog fortsat 49 % af de virksomheder, som forventer et fald i omsætningen for indeværende år i forhold til sidste år, der mener, at inflationen vil være skyld i dette fald. Der er stor forskel på regionerne ved dette spørgsmål. I Region Hovedstaden er det fx kun hver tredje, som giver inflationen skylden for deres forventelige fald i omsætning, imens det i Region Nordjylland er hele 58 %.

 

 

Pris- og lønstigningerne hos SMV’erne fortsætter

Det er lige godt hver tredje SMV, som har hævet deres priser ekstraordinært i løbet af andet halvår 2022, og hver fjerde virksomhed forventer at gøre det samme i løbet af første halvår 2023. Disse prisstigninger udfordrer danskernes privatøkonomi, og reallønnen er faldet betragteligt det seneste år. Det forventer virksomhederne at kunne mærke i lønforhandlingerne i 2023. 47 % af virksomhederne giver i BDO’s Barometer udtryk for, at de forventer, at deres medarbejdere vil efterspørge en højere lønstigning i 2023 end normalt.

"Selvom inflationen har været nedadgående flere måneder i streg, vil inflationen fortsat påvirke virksomhedernes økonomi i 2023. Det ekstraordinært høje pris- og inflationsniveau fra det forgangne år har trukket tykke tråde med sig over i det indeværende år og vil have både direkte og indirekte konsekvenser for dansk erhvervsliv. Virksomhederne vil stadig opleve, at pengene rækker kortere, og det er vigtigt, at virksomhederne tager højde for det, når de skal finde det rette omkostningsniveau. Hele omkostningsbasen skal tænkes igennem, og her spiller lønningerne naturligvis en betydelig rolle,” siger Stig Holst Hartwig og fortsætter:

”Medarbejderne vil forvente at blive kompenseret for det store prispres og den faldende realløn, og det er afgørende, at virksomhederne i deres lønforhandlinger formår at ramme en balance, hvor de både sikrer en retfærdig, en ansvarlig og en konkurrencedygtig lønudvikling for deres medarbejdere – uden at virksomhederne går på kompromis med og risikerer at udhule deres egen konkurrenceevne."

 

Branche under pres

Efter en årrække med gode vilkår og stor aktivitet er bygge- og anlægsbranchen den mindst optimistiske branchegruppe i BDO’s undersøgelse. 44 % af virksomhederne, som arbejder med bygge og anlæg, forventer, at deres omsætning vil falde i 2023 sammenlignet med 2022. Modsat bygge- og anlægsvirksomhederne er optimismen stor hos virksomhederne i branchen for kultur, fritid og service. Her er det næsten fire ud af fem virksomheder, som forventer at øge deres omsætning i 2023.

 

 

”Det seneste år har bidraget til en tiltagende usikkerhed i en i forvejen økonomisk udfordret branche, og vi kan bekræfte tallene i analysen. Aktørerne er bekymret for fremtiden. Især boligbyggeriet er kraftigt udfordret. Det er i denne situation vigtigt for bygge- og anlægsvirksomhederne, at de holder fokus på kerneforretningen. Hvad er det, de er gode til? Og er det rent faktisk opgaver indenfor disse felter, som de beskæftiger sig med? Det, man er god og bedst til, tjener man typisk også mest på,” forklarer Frank Barrit, Senior Partner hos BDO og leder for BDO’s branchegruppe for håndværkervirksomheder.

 

Tak for de mange bidrag

Der skal lyde en stor tak til de 1.192 virksomheder, som tog sig tid til at besvare spørgeskemaet.
Det er jeres bidrag, der gør det muligt at udarbejde SMV Barometret.

Rigtig god fornøjelse med SMV Barometeret 2023.

Hent og læs SMV Barometeret 2023 ved at udfylde formularen nedenfor.