BDO's eksperter rådgiver i kampen mod madspild

BDO's eksperter rådgiver i kampen mod madspild

Mettes brede og solide netværk har gjort, at vi nu står i spidsen som ledende rådgivere på det nationale madspildsprojekt: Danmark mod Madspild. Opgaven er overordnet set at rådgive om, hvordan man måler madspild og skaber de organisatoriske adfærdsændringer, der skal til for at mindske madspildet.

BDO’s markedsledende position og netværk samt unikke tværfaglige samspil blev udslagsgivende og sikrede, at opgaven havnede på Mettes bord som en direkte tildeling.

Danmark mod Madspild er en frivillig aftale, der ledes af tænketanken OneThird. I aftalen indgår nogle af landets førende offentlige og private organisationer – blandt andre Kohberg, Danish Crown, Arla, Coop og Region Hovedstaden. Målet er at halvere madspild og fødevaretab i den danske fødevarebranche inden 2030. BDO’s samarbejde med OneThird kører over en toårig periode – med mulighed for forlængelse.

BDO’s opgave på projektet er at bistå de frivillige samarbejdspartnere med rådgivning om grøn omstilling blandt andet gennem rådgivning om målemetoder, hjælp til indberetning af data og afrapportering og forskelligt vejledningsmateriale.

Et ’best practice- og casekatalog’, som indeholder historier om en række af de initiativer, danske virksomheder og organisationer med succes har foretaget for at reducere madspild, er under udvikling og har givet BDO møde- og taletid med en lang række store danske virksomheder. Endelig er det Mette og hendes kollegers opgave at monitere udviklingen frem mod målsætningen i 2030.
 

Mange kompetencer er i spil

Mette Aaltonen fortæller:

”I BDO har vi en meget bred kompetencepalet. Vi kan tilbyde spidskompetencer inden for både det kost- og ernæringsfaglige område, det beregnings- og monitoreringstekniske felt, men også tunge kompetencer inden for forandringsledelse, kompetenceudvikling og adfærdsændring. På den måde kan vi hjælpe de enkelte organisationer med, hvad de rent faktisk kan gøre anderledes - samt hvordan de måler og dokumenterer det.”

Projektet og BDO’s rolle heri er på sin vis banebrydende, da BDO er med på første række til at udvikle nye standarder inden for madspildsområdet. Der har nemlig endnu aldrig været internationale standarder for at måle madspild. Projektet kan derfor potentielt åbne flere og nye døre i fremtiden – såvel nationalt som internationalt.
 

Stort potentiale hos offentlige og private organisationer

Danmark mod madspild arbejder med organisationernes fulde værdikæde. BDO’s rådgivere oplever i dag, at det i særlig høj grad er kommuner og regioner, som har fokus på implementering af FN’s verdensmål og CSR-strategier. Potentialet er dog også stort hos andre offentlige institutioner og private virksomheder, hvor en større miljøbevidsthed på fx skoleområdet og campingpladser kan skabe værdi for både de store og mindre spillere. 

Sarah Rettig Hovmand, der er Senior Consultant i BDO Advisory og konsulent på madspildsprojektet, siger:  

”Det er vigtigt at understrege, at projektet om madspild ikke blot ser godt ud på papiret for de organisationer, som deltager. Omlægningen af produktionen til grønnere tiltag kan og vil også bidrage til ekstra penge på bundlinjen, og dermed skabe et større økonomisk råderum. Der ligger derfor et stort økonomisk og brandmæssigt potentiale og venter hos såvel de private som de offentlige organisationer, som endnu ikke for alvor er kommet i gang med den grønne omstilling.”

Du kan læse mere om Danmark mod Madspild og dykke ned i BDO’s arbejde her.