• Sundhed

Sundhed

Vi rådgiver praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer omkring etablering og drift af forretningen.

Da vi har mange kunder indenfor sundhedssektoren, har vi stor erfaring med såvel regnskabsudarbejdelse som rådgivning, ligesom vi naturligvis har kendskab til de særlige regler, der gælder for de enkelte fagområder.

I kraft af vores store erfaring på området er vi også i stand til at rådgive om effektiv praksisdrift og er en god sparringspartner i forbindelse med optimering af såvel praksisdrift som privatøkonomi.