Sundhed

Sundhed

I BDO har vi stort kendskab til sundhedssektoren og de særlige regler, der gælder for de enkelte fagområder. Da vi har mange kunder indenfor sundhedssektoren, har vi stor erfaring med såvel regnskabsudarbejdelse som rådgivning, ligesom vi også er i stand til at rådgive om effektiv praksisdrift. Samtidig er vi en god sparringspartner i forbindelse med optimering af såvel praksisdrift som privatøkonomi.


Vi er specialister inden for rådgivning af:

  • Praktiserende læger
  • Speciallæger
  • Tandlæger
  • Kiropraktorer
  • Sygehuse

Rådgivning af praktiserende læger

Vi i BDO betjener over 300 privatpraktiserende læger i Danmark, og derfor har vi en betydelig ekspertise inden for revision og rådgivning af læger og speciallæger, ligesom vi også rådgiver tandlæger og kiropraktorer. Vi tilbyder blandt meget andet regnskabsudarbejdelse for både praksisdel og privatøkonomi, ligesom vi laver regnskabsanalyse, hvor vi analyserer og matcher praksisøkonomien med resten af branchen. Derudover tilbyder vi optimering af skat, herunder korrekt brug af virksomhedsordning.

Gennem vores store indsigt i praksisøkonomi og en årlig regnskabsanalyse tilbyder vi også at udarbejde et økonomieftersyn, hvor vi sammen med lægen eller lægerne en gang årligt gennemgår virksomhedens udviklingsmuligheder, herunder ydelsessammensætning, brug af hjælpepersonale, omkostningssammenligning mv.Rådgivning af sygehuse

BDO har i en årrække løst opgaver for sundhedsstyrelsen, regioner og sygehuse. Der er i øjeblikket stort fokus på aktivitets- og økonomistyring, herunder opgaver med at tilpasse budgetterne til de centralt fastsatte takster og principper for afregning.

Sygehusenes fordelingsregnskaber får stigende betydning i både region og stat. Som samarbejdspartner kan vi sikre tillid til tallene, få detaljen på plads og samtidig bidrage til det styringsmæssige overblik og perspektiv. Vi tilbyder screening af sygehusets arbejdsgange med henblik på at udarbejde og dokumentere fordelingsregnskabet, ligesom vi tilbyder afstemning og validering af sygehusets fordelingsregnskab som grund for indberetning til Sundhedsstyrelsen.

Kontaktpersoner