BDO på Harvard

BDO på Harvard

Formålet med opholdet var et samarbejde mellem BDO international og Harvard Business School med et ønske om at udvikle BDO.

Lederprogrammet bød på nye måder at lære om lederudvikling målrettet BDO. Programmet var målrettet professionelle service firms, hvor der både var fokus på arbejdet omkring kunder, medarbejdere, dét at drive forretning, fastholdelse af kunder samt at sikre den markedsandel, som altid er under pres.

Dorte Larsen og Klavs Mensberg fra BDO var de to udsendte deltagere fra Danmark. Dorte starter med at beskrive opholdet med et ord: ”WOW!”. Hun fortæller med glæde i stemmen, hvordan selve oplevelsen i sig selv var virkelig god, men også hvordan hun aldrig har fået bedre undervisning. ”Man kan jo godt huske dengang, man sad til en forelæsning og var ved at falde hen eller har haft tankerne et helt andet sted. Og sådan var det bare slet ikke her!”.

Klavs tilføjer: ”Og det skyldes nok, at der var så pokkers koldt i lokalerne. Hvilket var også en klar dedikeret beslutning. For det er en uge med fuldt smadder både fagligt og socialt, hvor man virkelig spænder buen og er til stede. Og det er også tydeligt i den måde, man bor på universitet. Alle værelserne og områderne er indrettet med det formål, at her skal man læse og fordybe sig.

 

Formidling i verdensklasse

Undervisningen var planlagt med formålet om se på ledelse og BDO med andre briller, end der normalt gøres i virksomheden. Det gav stof til eftertanke, idet nye måde at se på kundeportefølje blev præsenteret. Den nye faglige indsigt var baseret på cases, hvor der hele tiden skulle reflekteres og realiseres.

Professorerne var meget engageret, og Dorte forklarer, hvordan det var givende, at undervisningen bar præg af, at de selv har været ude i erhvervslivet og ved, hvad det drejer sig om i virkeligheden. ”Jeg vil gå så langt og kalde det verdensklasse lederudvikling. For hver eneste session kan bruges i dagligdagen.”

Dorte fortæller, hvordan undervisningen fungerede ganske lavpraktisk med et fysisk hæfte, hvor deltagerne til hver session skulle notere hovedpunkterne og derefter reflektere over, hvordan man kunne bruge denne nye viden i sit arbejde derhjemme. ”Så sent som i sidste uge tog jeg hæftet frem til et aktionærmøde, hvor den ene pointe understøttede den anden. Det var både fedt at have fået ny viden, som jeg kunne dele, men det var også lige så fedt, at hele bestyrelsen bakkede op om den nye måde at vinkle tingene på. Så ved man virkelig, at man har fået noget ud af det”

Klavs supplerer, hvordan han er blevet klogere på det at drive en global virksomhed: ”Det er blevet tydeligt, hvor krævende og svært det er at komme ind til kernen, fordi der er så mange aspekter. Jeg har fået bekræftet vigtigheden af formålsbaseret ledelse, hvilket er noget vi skal forholde os til”.

 

Globalt samarbejde

Det var også en stor oplevelse i sig selv at møde de andre BDO’ere fra hele verden, således at man blev opdateret på, hvordan det foregår i andre dele af verdenen. ”Og langt hen ad vejen har vi de samme opgaver og udfordringer i Sydamerika, som vi har i Europa, og det var meget rart at høre”, fortæller Dorte.

Klaus fortæller, hvordan det globale perspektiv særligt blev tydeligt, da snakken bl.a. faldt på den mere grønne bølge som klimakrisen og sustainability, hvor særligt de nordiske lande har deres fokus. ”Det blev her ret tydeligt, hvordan man kunne udnytte vores globale netværk bedre. Alt kan selvfølgelig ikke gøres ens, men det er tydeligt, hvordan vi sagtens kunne få mere ud af det globale samarbejde. For vi er jo på samme hold, har de samme udfordringer og egentlig også samme målsætning. Potentialet i det globale perspektiv er enormt.”

Gennem et internationalt arrangement som dette blev det sociale netværk også styrket, idet forskellige beslutningstagere sammen skulle spare i læsegrupper, hvilket bidrog til en anden refleksion. Tilmed opstår der også en voldsom eksponering i det globale netværk, ” tag nu bare mig som eksempel”, fortæller Klavs, ”jeg fik 1500 nye forbindelser på LinkedIn med BDO-folk fra hele verden, lige da jeg var kommet hjem, fordi flere kunne se ”Hey! Ham her har lige været afsted med min kollega, og han er også fra BDO” – og det er da fedt!”

Både Klavs og Dorte lægger vægt på, at de har haft stor glæde af at have haft hinanden med. Klavs slutter af med at sige: ”Vi kommer med helt forskellige fagligheder, idet Dorte repræsenterer revisionsbranchen og jeg den digitale forretningsudvikling. Det giver nogle helt andre perspektiver samt mulighed for sammen at reflektere over BDO Danmark på nye måder. Men det sætter forhåbentligt også gang i diversitetsudviklingen, som helt sikkert kan blive bedre branchen.”