• Uddannelse

Uddannelse

Vi kender området

Vores kendskab til undervisningssektoren er indgående både på lovgivningsniveau og i praksis. Vi er desuden del af en række netværk i undervisningssektoren samt aktive i fx skoleforeninger. BDO har et stort kontaktnet i Undervisningsministeriet og andre relevante myndigheder på undervisningsområdet.

Unik specialviden

Vi har organiseret vores viden på området i branchegruppen Uddannelse. Vi er specialister i institutioners og skolers lovgivnings- og forretningsmæssige vilkår. I branchegruppen er vi omkring 40 revisorer og rådgivere, der ideudvikler, videndeler og opdaterer hinanden.

Branchegruppens specialviden er unik og kommer dagligt vores kunder og samarbejdspartnere på undervisningsområdet til gode, både når det gælder Frie skoler og Uddannelsesinstitutioner.