• Oplevelse

Turisme

BDO har en betydelig andel af danske virksomheder i turismebranchen i kundeporteføljen, og vi kender branchens særlige udfordringer særdeles godt. 

Attraktioner, campingpladser, hoteller og restauranter er med til at sætte Danmark på verdenskortet på en positiv måde. Men turismebranchen er også en følsom branche at drive forretning i, da udefra kommende fænomener som fx vejrlig også påvirker bundlinjen.

Vores rådgivning er konkret og holder fokus på at optimere og sikre forretningen, uanset hvilken del af turismebranchen, jeres virksomhed tilhører. I vore rådgivningsteams indgår professionelle revisorer, fagkonsulenter, moms-, afgift- og skatteeksperter m.fl.