Fiskeri

Fiskeri

BDO har stor erfaring med fiskerierhvervet, og vi kender til dets særlige økonomiske og administrative vilkår. Vi kender til alle problematikker fra kvoter til finansiering, så uanset om din virksomhed er inden for pelagisk-, demersalt- eller industrifiskeri, kender vi din udfordring. Med os som revisor og rådgiver er du altid sikker på, at dit regnskab opfylder alle de regler og forordninger, der aktuelt er gældende for fiskerierhvervet. Vi kender til fartøjstyper, kvoter og kapacitet, ligesom vores viden om regler og love er 100 % opdateret. Vores erfaringsgrundlag med fiskeriet er faktisk så stort, at vi er leverandør af talmæssige oplysninger til det offentlige - fx til Danmarks Statistik.

Vi er specialister inden for rådgivning om:

  • Bytninger (hyreafregninger)
  • Fradragssatser/skattefrie godtgørelser
  • Bogføring
  • Regnskab og budgetter
  • Generationsskifte

Lad os hjælpe dig

Vores branchespecialister er både loyale og tilgængelige i hverdagen, og de kan blandt meget andet hjælpe dig med bytninger (hyreafregninger), fradragssatser, skattefrie godtgørelser, bogføring, regnskab, budgetter og rådgivning. Derudover kan vi også hjælpe dig, hvis et generationsskifte står for døren. Vi ved, et generationsskifte i fiskeriet i dag er en udfordring, fordi enhederne er blevet større med store finansieringsbehov til følge, men også fordi små fartøjer har udfordringer med finansieringen ved generationsskifte. Samtidig skal man dertil tillægge, at fiskeriet er et delvist ”lukket” erhverv, hvor der fx stilles krav om, at 60 % af ejerskabet skal ejes af erhvervsaktive fiskere, hvilket også vanskeliggør køb og salg.

Hvis du mangler en revisor, der er helt opdateret på alt inden for fiskerierhvervet, er du meget velkommen til at kontakte os.