Indirect Tax

Bliv klogere på optimal håndtering af told, moms og afgifter giver direkte forbedring af din drift og finansielle situation.

Hvad er Indirect Tax

Indirect Tax er en fællesbetegnelse for moms, afgifter og told. Optimal håndtering af disse områder giver direkte forbedring af din drift og finansielle situation. Så kort kan fordelene ved vores indirekte skatterådgivning sammenfattes.

Vores afdeling for indirekte skat rådgiver danske virksomheder og organisationer om moms-, told- og afgift-relaterede konsekvenser og muligheder forbundet med alle dele af drift og økonomiske dispositioner.

Vi rådgiver om alle slags spørgsmål både vedrørende den løbende drift af virksomheden og de ekstraordinære tiltag som køb eller salg af virksomhed, virksomhedsomstrukturering, og -omlægning, etablering eller ændring af drift i udlandet og meget mere.

Kort fortalt kan vi give vished om, at gældende love og regler for moms, afgifter og told er overholdt, samtidig med, at vi sikrer, du ikke betaler mere end du skal.

Hvad er moms og momsrådgivning?

For virksomheder og organisationer kan moms være meget mere end 25%. Fejl i beregninger eller manglende opdatering af gældende momsfritagelser er blot to af de steder, hvor det kan gå galt. Samtidig varierer momsrater fra land til land.

Der er med andre ord nok at holde styr på, når det kommer til moms. Vores momsrådgivning hjælper dig både med at være på omgangshøjde med gældende regler, korrekt registrering og behandling af moms og optimering af momsrelaterede arbejdsgange.

Læs mere om vores momsrådgivning og relaterede services her.

 

Hvad er afgifter og hvordan kan du optimere afgiftsbehandling?

Mange danske virksomheder og organisationer har ret til refusion af større afgiftsbeløb, end de nødvendigvis er klar over. En af årsagerne er, at det kan være uoverskueligt at finde rundt i, hvilke afgiftsregler, afgiftsfradrag og afgiftsfritagelser, der gælder for den enkelte virksomhed eller organisation.
Hvordan er situationen for energiafgifter? Hvor god er jeres interne procedure for måling af forbrug, Har I lavet en egentlig procedure for håndtering af afgifter og afgiftsfradrag?  Det er blot nogle af de områder, som vi kan assistere med at optimere.
Læs mere om afgifter og vores relaterede services her.

 

Hvad er told og hvad skal du betale?

Konsekvenserne ved told på international handel og internationale projekter spiller en konstant, en større rolle for mange danske virksomheder og organisationer. En solid forståelse for toldens indvirkning på produktion, handelspriser samt Supply Chains er helt essentiel for at være fuldt konkurrencedygtig og strømlinet. Dette overblik kan vi bidrage til. Hvad du skal betale i told samt hvor og til hvem er nogle af de områder, som vi kan hjælpe dig med.

Lokal tilstedeværelse

Bredt branchekendskab