BDO tager en ny underdatabehandler i brug i relation til udførelse af lønadministration.

BDO tager en ny underdatabehandler i brug i relation til udførelse af lønadministration.

Fra den 22. maj 2023 tager BDO underdatabehandleren TOPdesk Danmark A/S i brug, og TOPdesk tilføjes dermed til listen over underdatabehandlere. Den fulde liste over underdatabehandlere i relation til lønadministration og bogføring kan ses her. Af listen fremgår yderligere oplysninger om underdatabehandlerne.

TOPdesk tilføjes med henblik på at optimere lønbehandlingen, og derved sikre den bedst mulige besvarelse af de henvendelser BDO modtager fra vores kunder i relation til lønadministration.