Bæredygtighed i BDO

Som ansvarlig virksomhed har vi i BDO store ambitioner for det aftryk, vi ønsker at sætte på samfundet. Gennem vores arbejde med dansk erhvervsliv samt den offentlige sektor samarbejder vi med tusindvis af virksomheder og organisationer hvert år.

Det sætter os i en unik position, hvor vi kan gøre en positiv forskel for vores kunder, vores medarbejdere og for samfundet generelt.

Vi ser vores virksomheds kerneværdier og formål om at hjælpe mennesker med at realisere deres drømme som en spejling af samfundets. Samtidig vil den udvikling, som præger vores kunder og samarbejdspartnere, være defineret af samfundets udvikling og de krav, der stilles fra både forbrugere, offentlige myndigheder og internationale institutioner.

Vi har også som rådgivnings- og revisionsvirksomhed en forpligtigelse til at hjælpe vores kunder med at udvikle deres egen strategi og politik på bæredygtighedsområdet. Vi skal hjælpe dem i arbejdet med deres indsatser og sikre, at de lever op til de krav, der stilles til rapportering og dokumentation - både nu og i fremtiden.

På samme måde er det vores ansvar at gå forrest. Vi ønsker at tjene som det gode eksempel. Det skal vi, fordi vi ønsker at gøre en reel positiv forskel, og fordi vi ikke mener, at vi troværdigt kan indgå i dialogen og rådgive på bæredygtighedsområdet, hvis ikke vi selv arbejder aktivt for at gøre en forskel.

Vi er dedikerede til arbejdet med bæredygtighed, og vi vil bestræbe os på at arbejde aktivt, troværdigt og transparent med at udvikle vores bæredygtighedsinitiativer. Her et år efter vores første bæredygtighedsrapportering, hvor vi udvalgte de mål, ambitioner og indsatser, vi som virksomhed vil arbejde hen imod, kan vi gøre status på de første spadestik og vores begyndende, aktive arbejde med bæredygtighed.

 


Bæredygtig fokusområde

Vores bæredygtige fokusområder

Vi sigter i arbejdet med vores bæredygtighedsstrategi mod at bidrage værdifuldt og troværdigt til FN’s 2030-dagsorden og mål for bæredygtig udvikling (SDG’erne).

I 2021 udgav vi vores første bæredygtighedsrapport. I den forbindelse lagde vi os fast på en målrettet indsats med fokus på 

  • SDG #16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.
  • SDG #13: Klimaindsats.
  • SDG #8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst.
  • SDG #5: Ligestilling mellem kønnene.


Vi vil i årets rapport udfolde vores konkrete indsatser og relevante ambitioner for bæredygtig udvikling i henhold til disse fire verdensmål.

En god start

Som fastslået i vores bæredygtighedsrapport fra 2020/21 er vi på lige fod med mange andre danske virksomheder i begyndelsen af vores rejse med bæredygtighed.

Regnskabsåret 2020/21 er vores baseline-år, og vi ser frem til at præsentere første skridt på rejsen og give en status på vores udvikling. I regnskabsåret 2022/2023 har vi arbejdet videre med aktivt at udarbejde konkrete politikker for de forskellige områder benævnt i rapporten samt yderligere kortlægning af, hvordan vi på bedste vis kan reducere vores CO2-emissioner, fremme ligestillingen mellem kønnene, understøtte den fortsatte vækst i erhvervslivet med særligt fokus på startups samt optimere vores interne processer og governance-strukturer.

Bæredygtighed er et globalt fokusområde. Det gælder også for BDO. Vi har på globalt plan via vores internationale netværk givet forpligtelser, der kræver, at vi og de øvrige BDO-medlemslande accelererer vores handlinger.

BDO Global forpligter sig til at støtte målet om netto nul drivhusgasemissioner senest i 2050. Dette er i overensstemmelse med en maksimal gennemsnitlig global temperaturstigning på 1,5 grader over førindustrielle niveauer - og i overensstemmelse med BDO i Danmarks ambitioner på området med målsætningen om at skære 50 procent af vores CO2-udledning inden udgangen af 2030 og være CO2-neutrale senest i 2050.En god start


bæredygtig drømme

Tid til at sætte skub i arbejdet med at realisere de bæredygtige drømme

BDO er en virksomhed af mennesker for mennesker. Vi er fagspecialister. Vi er problemløsere. Vi er innovatorer. Vi er den lokale, nationale og globale rådgiver og revisor. Men vi er først og fremmest mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres drømme.

Vi er en global og landsdækkende virksomhed, men spiller samtidig en lokal rolle i de byer, hvor vores 34 kontorer ligger. Dette lokalkendskab giver os en unik platform for at give nærværende og indsigtsfuld rådgivning, som kan hjælpe menneskene, der hvor de er.

Det gælder både i relationerne til vores kunder, vores medarbejdere og det samfund, som vi er en del af.

I vores bæredygtighedsrapport kan du således læse mere om vores ambitioner og målsætninger for de kommende år. Du får indsigt i, hvad vi har opnået i regnskabsåret 2022/23, og hvordan vi konkret ønsker at arbejde med og for bæredygtighed samt ansvarlighed. Såvel internt i organisationen som eksternt i forhold til de aktiviteter og forretninger, som vi arbejder med.

Vores ambition er at skabe en endnu bedre virksomhed for såvel vores kunder og medarbejdere som samfundet i al almindelighed. Denne rapport er vores forpligtelse herom.

HENT BDO'S BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT 2022/2023

Rapporten beskriver aktiviteterne i BDO i Danmark i regnskabsåret 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Rapporten giver et indblik i BDO’s bæredygtighedsstrategi og de tiltag og emner, som har betydning for såvel virksomheden som vores interessenter.

Du kan hente rapporten for 2021/22 her, og for 2020/21 her