Handel, Service og Detail

Handel, Service og Detail

I BDO har vi stor indsigt i og viden om revision og rådgivning på handels-, service- og detailområdet. Optimering og sikring af forretningen er målet, og derfor er vores rådgivning konkret og fokuseret, uanset hvilken del af handel, service og detailfaget jeres virksomhed tilhører.

Vores specialister videndeler og er aktive i netværks- og brancheorganisationer inden for området handel, service og detail. Vores branchegruppe består af professionelle revisorer, fagkonsulenter, moms-, afgifts- og skatteeksperter m.fl., og derfor har vi den fornødne viden, der skal til for at dække hele fagspektret under handel, service og detail.


Vi er specialister inden for:

  • Detail
  • Engros
  • IT og teknologi

Detail

Detailhandlen er under forandring, og både tallene og vores erfaring viser, at danske butikker må kæmpe hårdt for at sikre sig en fornuftig indtjening i et svært marked. Lavere omsætningstal og butiksdød truer, og alle tal viser, at der kun er den samme omsætning for detailhandlen at kæmpe om. Detailhandlen er særligt ramt, fordi fødevarepriserne stiger, og e-handlen med detailvarer er i vækst. Hos BDO er vi klar til at hjælpe dig mod sund vækst.


Engros

Vi har mange engrosvirksomheder i kundeporteføljen, og vi har fingrene helt nede i den daglige drift og     hverdagens udfordringer. Vi hjælper danske virksomheder med at holde fokus på vækst. Når det gælder engrosbranchen ved vi, hvad der er vigtigt at holde fokus på, og hvor det er udfordrende at udvikle forretningen, og vores branchekendskab bruger vi, når vi udvikler tiltag, der medvirker til sund vækst.

IT og teknologi

Specialistviden og mod til at tænke nyt har bragt it-branchen sikkert gennem krisen. Vores seneste brancheanalyse viser, at it- og teknologibranchen forventer, at den positive udvikling fortsætter i årene fremover. I vores brancheanalyse giver vi et bud på, hvilke indsatsområder der skal holdes fokus på, og hvor branchen bevæger sig hen. Vores specialister tager del i branchens organisationer og netværk.

Kontaktpersoner