Nyt, grønt støtteprogram: Få hjælp til den grønne rejse

Nyt, grønt støtteprogram: Få hjælp til den grønne rejse

Hvad er SMV: Grøn 2.0?

SMV: Grøn 2.0 er et EU-finansieret støtteprogram til danske små- og mellemstore virksomheder, som ønsker at omstille sig til en mere grøn, cirkulær økonomi. Programmet har fokus på at hjælpe virksomheder med at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder.

Med SMV: Grøn 2.0 kan din virksomhed søge om støtte til både investeringer og rådgivning - eller en kombination heraf. Der er mulighed for at ansøge fra den 26. april - 10. maj 2023 (17. maj 2023 for region Sjælland), hvor der er afsat 16.720.000 kr. til 1. ansøgningsrunde. Derefter åbnes for en kortere ansøgningsrunde i efteråret 2023

 

Hvem kan søge støtteprogrammet?

Kriterierne, for at din virksomhed kan søge støtteprogrammet, er, at du:

  • Beskæftiger mellem 2-249 årsværk, disse data er tilgængelige på seneste registrering på CVR.dk
  • Har mindst ét afsluttet årsregnskab
  • Ikke er en del af en offentlig forvaltning eller modtager offentligt tilskud, der udgør mere end halvdelen af driftsudgifterne
  • Har et dansk CVR-nummer
  • Lever op til EU’s kriterier for definitionen af en SMV

 

Hvis du har spørgsmål til programmet, eller hvordan vi hos BDO kan hjælpe dig i denne forbindelse, er du meget velkommen til at kontakte Senior Manager Mia Walde på: miwal@bdo.dk eller 23 61 20 76.