• Brancher

Auto

Auto

Vi har et indgående kendskab til autobranchen, dens udvikling og muligheder. Vores store baggrundsviden sætter os i stand til at tilføre din virksomhed værdi. 

Boligselskaber 

Boligselskaber 

Vi tilbyder økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse i alle byggeriets faser. Vi bistår ved Landsbyggefonds projekter (renoveringer) samt ved om- og nybygning af almene boliger, og vi skaber sikkerhed for, at ethvert projekt optimeres og de økonomiske rammer overholdes.

Fiskeri

Fiskeri

Fiskerierhvervet har helt særlige økonomiske og administrative vilkår. I BDO kender vi alle problematikker fra kvoter til finansiering, så uanset om din virksomhed er indenfor pelagisk-, demersalt- eller industrifiskeri, kender vi din udfordring.

Iværksætter

Iværksætter

At blive iværksætter er en stor beslutning, men ofte også den helt rigtige, hvis du har gå-på-modet og brænder for at gøre din skabertrang til en levevej. Måske står ideerne allerede i kø, men usikkerheden om fx økonomistyring holder dig tilbage? Så lad os hjælpe dig videre.

Offentlig sektor

Offentlig sektor

BDO er blandt de førende konsulenthuse for rådgivning til den offentlige sektor. Vi samarbejder med et betydeligt antal kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og staten. Vores ambition er at sætte et mærkbart aftryk til udvikling og effektivisering af den offentlige sektor både som et mål i sig selv, og fordi en velfungerende offentlig sektor er væsentlig for vores velfærd og velstand.

Uddannelse

Uddannelse

BDO har stor erfaring med revision og rådgivning på undervisningsområdet. Mere end 275 uddannelsesinstitutioner og skoler i Danmark har valgt BDO som samarbejdspartner. Vi ved, hvad det kræver at drive en god skole og samtidig leve op til de mange krav, der stilles fra myndighederne.

Håndværkere

Håndværkere

At udarbejde regnskaber, revidere og rådgive virksomheder inden for håndværk, bygge- og anlægsbranchen er et af BDO’s specialer. Vi har talrige kunder i bygge- anlægs- og håndværkerbranchen, hvilket giver os en omfattende viden om, hvilke udfordringer, der er blandt danske håndværkere. Den viden udbygges konstant og opsamles i en branchegruppe, der primært arbejder med håndværkere.

Ejendomme

Ejendomme

I BDO har vi indgående kendskab til revision og regnskab i boligorganisationer, hvad end det er almene boligorganisationer, andelsboligforeninger eller investeringsejendomme. Vores kontaktnet i ministerier, styrelser og andre relevante offentlige institutioner samt til advokater, ejendomsmæglere og valuarer på det private ejendomsmarked er stort.

Energi og Forsyning

Energi og Forsyning

BDO er specialister på området inden for energi og forsyning. Vi har indgående kendskab til sektoren både på lovgivningsniveau og til praksis i maskinrummet. BDO har desuden et stort kontaktnet i ministerier, styrelser og andre relevante myndigheder, der beskæftiger sig med energi og forsyning. 

Handel, Service og Detail

Handel, Service og Detail

BDO har stor indsigt og viden om revision og rådgivning på handel, service og detailområdet. Optimering og sikring af forretningen er målet, og derfor er vores rådgivning konkret og fokuseret, uanset hvilken del af handel, service og detailfaget jeres virksomhed tilhører.

Sundhed

Sundhed

Vi rådgiver praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer omkring etablering og drift af forretningen.

Landbrug og gartneri

Landbrug og gartneri

Både landbrug og gartneri er stærkt regulerede erhverv, og i BDO’s branchegruppe Landbrug og Gartneri er vores viden dyb og altid opdateret.

Oplevelse

Oplevelse

BDO har en betydelig andel af danske virksomheder i turismebranchen i kundeporteføljen, og vi kender branchens særlige udfordringer særdeles godt.