BDO’er kåret til Danica Prisen 2021

BDO’er kåret til Danica Prisen 2021

Jan fortæller om opgaven: ” Vores opgave konkluderede kort sagt, at tvungen firmarotation ikke kan anses som et reelt værktøj til at skrue på revisors uafhængighed. Analysen baserede sig på fire parametre (revisors uafhængighed, revisionskvaliteten, revisionsomkostningerne og konkurrencen i revisionsbranchen indenfor PIE-virksomheder), som indikerede, at tvungen firmarotation udelukkende har en negativ indvirkning på de føromtalte parametre, og der udelukkende ses en forbedring af den oplevede uafhængighed (altså omverdenens tiltro til, at revisors uafhængighed forbedres).

Opgaven baserede sig primært på en lang række interviews med personer fra 19 PIE-virksomheder, 5 revisionshuse (Deloitte, EY, KPMG, Beierholm og BDO – en stor tak til Peter Storgaard) og Erhvervsstyrelsen.

Til at supplere de foretagne interviews inddrog vi empiri i form af internationale erfaringer vedrørende tvungen firmarotation, som har haft til formål at belyse den historiske effekt af implementeringen af tvungen firmarotation i blandet andet Italien, Spanien, m.m.

Som benævnt konkluderes det, at implementeringen ikke kan anses som en succes i forhold til de to formål med implementeringen (en styrkelse af revisors uafhængighed og en sundere konkurrence) og ligeledes for revisionskvaliteten og revisionsomkostningerne, som påvirkes i en negativ retning – som ikke er gavnligt for hverken revisionsbranchen, PIE-virksomhederne og samfundet som helhed.”

Selvom både Thomas og Jan havde sat sig som mål at blive nomineret til Danica Prisen, gjorde de dem ingen forventninger om, at de ville nå så langt som til at stå på podiet i København. De fortæller videre: ”Det må betragtes som en kæmpe oplevelse for os begge, og noget som vi helt sikkert kan tage med os videre. Udover selve præmien var det også en stor fornøjelse at møde de andre nominerede. Derudover var den efterfølgende fest heller ikke så ringe”.

Et stort tillykke til de to kandidater med deres flotte præstation!