• Rådgivningsservices

    Rådgivning, revision og regnskab

Revision og rådgivning hos BDO

Revision og regnskab

For os er tillidshvervet og statsautorisationen en forpligtigelse til altid at sikre det højeste kvalitetsniveau indenfor revision og regnskab.

Moms

Optimal håndtering af told, moms og afgifter giver direkte forbedring af din drift og finansielle situation. Så kort kan fordelene ved vores moms- og afgiftsrådgivning sammenfattes.

Indirekte skat
skat

Skat

Optimal håndtering af skat påvirker virksomhedens likviditet positivt. Vores skatteafdeling bistår med rådgivning omkring de skattemæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art både for virksomheder og i privatlivet.