• SMV barometret 2017

    2016 var et jubelår for SMV’erne

    Hent analysen

2016 var på alle fronter et jubelår for SMV’erne

Jeppe Schyth Olsen , Chief Marketing & Communications Officer |

20 juni 2017

I en af de mest omfattende analyser af landets mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, SMV Barometret, er den meget positive konklusion, at såvel omsætning som overskud og soliditetsgrad er steget pænt.

Den gennemsnitlige omsætning hos SMV’erne blev hævet med 5,5 procent, overskuddet steg med 8,5 procent, og soliditetsgraden er vokset – fra 34 procent i 2015 til 35,5 procent i 2016.

Det er overordentlig positivt sammenlignet med de sidste to års limbo i den økonomiske udvikling hos de mindre og mellemstore virksomheder.

I 2014, hvor omsætningen faldt med 2 procent, og overskuddet steg med 12,8 procent, indikerede resultaterne venteposition. I 2015, hvor det var lige omvendt med 0,5 procents stigning i omsætningen og 2 procents fald i overskuddet, var virksomhederne tydeligt mærkede af, at lønomkostningerne steg mere end omsætningen.

Nu er SMV’erne lykkedes med den svære disciplin, det er, både at vækste omsætningen og bundlinjen, hvilket indikerer, at dansk økonomi er på vej i topform.

SMV'erne stormer frem

SMV’erne er nu lykkedes med at kapitalisere på de effektiviseringer, de har gennemført efter krisen, og der er fremgang over hele landet i samtlige brancher. Det glæder Stig Holst Hartwig, administrerende direktør i BDO, som udtaler:

“Årets SMV Barometer viser, at de mindre og mellemstore virksomheder i 2016 lykkedes med at hæve både deres omsætning og deres overskud. Den gennemsnitlige omsætning steg med 5,5%, mens overskuddene gennemsnitligt steg med 8,5%. Et meget flot resultat sammenlignet med de seneste 2 år.”

Den geografiske forskel er lille – Og Odense løber med provinsguldet

Der er ikke den store forskel på landsdelene. Hovedstadens SMV’ere gør det igen bedst; for deres omsætning steg med 9,6 procent. Nordjylland oplevede den mindste stigning, her voksede omsætningen med 4,1 procent, Region Syddanmark, excl. Fyn, præsterede en omsætningsvækst på 4,7 procent, SMV’ernes omsætning i Region Midtjylland steg med 5,5 procent, og på Fyn lå omsætningsstigningen på 6,1 procent.

Sammenligner vi de største byer uden for hovedstaden, så er det i år Odense, der har klaret sig bedst. Her steg omsætningen gennemsnitligt med 10,7 procent, og væksten i overskuddet blev på hele 14,1 procent. Efter to år på sejrsskamlen får Aarhus andenpladsen i 2016. Omsætningen steg med 5,2 procent og overskuddet vækstede 15,2 procent. Aalborg ligger igen på tredjepladsen – den gennemsnitlige omsætningsfremgang var på 4,6 procent, og overskuddet steg med 4,1 procent.

Brancheforskel

Især blandt landets servicevirksomheder var der flot fremgang – branchen oplevede stigning på 15,1 procent i omsætningen. Bygge- og anlægsvirksomhederne, der ligesom virksomhederne inden for videnservice, information og kommunikation, hoteller og restauranter samt sundhed og socialvæsen alle hævede omsætningen med omkring 8 procent. Transportvirksomheder, landbrug og fiskeri hævede kun omsætningen i 2016 med henholdsvis 0,1 og 1,2 procent.

Størrelse betyder noget – og automatisering kan være vej til vækst

Begrebet SMV spænder bredt – lige fra den lille virksomhed med under 1 mio. kr. i omsætning til det større selskab med en omsætning på over 100 mio. kr. Årets Barometer viser, at de største gør det bedst. I gennemsnit hævede de omsætningen med næsten 12 procent, og imponerende flot steg overskuddet med 18 procent – og det samtidig med at de største selskaber også hævede lønnen med knapt 9 procent.

Det er bemærkelsesværdigt, at en relativ stor gruppe på 58 procent af de adspurgte SMV’er svarer, at de ikke i øjeblikket har fokus på automatisering og robotics, hvilket formentlig afspejler, at netop muligheden for automatisering ikke er lige stor i alle brancher eller i alle størrelser af virksomheder. Dette indikerer en vigtig pointe, mener Claus Bonde Hansen, videnchef og Senior Partner i BDO:

“SMV Barometret viser, at jo større virksomhederne er, jo bedre er de også til at skabe vækst. De mindre virksomheder bør derfor overveje at have fokus på at blive større – eller som minimum bør de have fokus på mulige effektiviseringer ved automatisering, hvis de også i fremtiden ønsker at være vindere i deres respektive markeder.”

Færre administrative byrder ønskes

58,9 procent af de adspurgte angiver lempeligere administrative krav, som den vigtigste faktor for at skabe et bedre erhvervsklima. Og der sker ikke det store, når det drejer sig om at gøre vilkårene for de selvstændige lettere. 68,4% af dem, som har svaret på Barometerundersøgelsen, siger, at de oplever vilkårene som uændrede i forhold til sidste år, men 72,4 procent svarer dog, at de stadig er tilfredse med livet som selvstændig. Stig Holst Hartwig kommenterer således:

“Med SMV Barometret har vi nu entydigt flere år i træk dokumenteret, at hvis politikerne ønsker at skabe bedre erhvervsvilkår for SMV’erne, så skal de arbejde for at gøre det nemmere og mindre bureaukratisk at drive virksomhed – en politisk dagsorden, der ikke er nem, men som trods alt bør være mere spiselig på tværs af det politiske landskab end eksempelvis dagsordenen om lavere skatter, der også fremhæves af SMV’erne som væsentlige faktorer til at forbedre dansk erhvervsklima.”

Kontaktinformation

Jeppe Schyth Olsen
CMO
Tlf: 41 96 19 60
Mail: JSC@bdo.dk