• Boligselskaber 

Boligselskaber 

Vi tilbyder økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse i alle byggeriets faser. Vi bistår ved Landsbyggefonds projekter (renoveringer) samt ved om- og nybygning af almene boliger, og vi skaber sikkerhed for, at ethvert projekt optimeres og de økonomiske rammer overholdes.

Vi beskæftiger os med rådgivning og bistand til bygherre inden for en lang række områder. Aktuelle opgaver p.t. omhandler bl.a.

  • Renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden
  • Nyopførelse af almene boliger
  • Risikostyring, Forretningsførelse og økonomistyring af byggeprojekter
  • Entrepriserådgivning
  • Udbudsrådgivning/udbudsforretninger
  • Udarbejdelse af rådgivningsaftaler med arkitekter og/ ingeniører m.v.