BDO i Danmark

Vores kunder er omdrejningspunktet for vores forretning, og vi bestræber os altid på at leve op til deres tillid og være den kompetente og loyale sparringspartner, de fortjener.

Samtidig løfter BDO som professionel rådgivnings- og revisionsvirksomhed en samfundsmæssig opgave. Det er et ansvar, vi sætter en stor ære i at leve op til.DNA

BDO’s DNA

Som videnvirksomhed er faglighed vores styrke og udgangspunkt for alt, hvad vi gør. Vores revisorer, specialister og konsulenter er 100 % opdaterede, de har national og international markedsindsigt, branchekendskab og specialviden. Kunderne kan derfor trygt stole på, at et regnskab, der er revideret af BDO, overholder alle regler og love til punkt og prikke.

Den anden streng i BDO’s DNA udgøres af medarbejdernes personlige kompetencer. Medarbejderne i BDO er ikke kun fagligt dygtige, de har også empati og besidder stærke menneskelige kompetencer - netop derfor siger vi i BDO, at indlevelse skaber udvikling.

Vi er til stede

Vores lokale kontorer sikrer, at vi er helt tæt på de markeder, hvor vores kunder driver deres forretning til hverdag.

Samtidig er BDO et landsdækkende fællesskab, der råder over de skarpeste specialister og specialkompetencer både nationalt og internationalt.


til stede

BDO i tal

BDO er landets fjerdestørste rådgivnings- og revisionsvirksomhed og 100 % danskejet og ledet. Alle aktionærer er partnere og arbejder i virksomheden.


BDO i Danmark består af:                

  • 34 kontorer
  • 1 kontor i Grønland
  • DKK 1.408 mio. kr. i omsætning i 2022/23
  • Mere end 1.700 medarbejdere.


BDO i Danmark er med i det internationale BDO-netværk, der udgøres af:

  • 1.776 kontorer i 166 lande worldwide
  • USD 14 mia. i omsætning i 2022/23
  • Cirka 115.000 medarbejdere på verdensplan.

Historie

Vores vækst bygger på resultat af en forretning, hvor der er fokus på kundernes behov og udfordringer.

BDO’s historie tager sin begyndelse i 1903 og datidens København, hvor intendanten ved 3. Regiment Albert Hjorth-Hansen fik den gode ide at supplere sin beskedne løn med bogføringsarbejde og revision.

Virksomheden blev hurtigt en succes, og grundlaget for den revisionsvirksomhed, der senere blev til BDO, var skabt.

Fornuften som rettesnor

Vores vækst bygger på resultat af en forretning, hvor der er fokus på kundernes behov og udfordringer samt af sammenlægninger med de lokale revisionsfirmaer, der har ønsket at blive en del af BDO. Vi har siden Albert Hjorth-Hansens dage altid brugt den sunde fornuft som rettesnor for udviklingen af vores forretning - simpelthen fordi det giver de bedste resultater af de initiativer og tiltag, vi iværksætter og gennemfører.

Organisation

BDO er en af landets største rådgivnings- og revisionsvirksomhed og 100 % danskejet og -ledet. Alle vores aktionærer er partnere og arbejder i virksomheden.

BDO favner rådgivning, revision, regnskab samt Business Services & Outsourcing for såvel det private som det offentlige marked. Herudover tilbyder vores specialafdelinger Skat, Moms samt Advisory med Consulting, Corporate Finance og Risk Assurance høj faglighed, dybe specialkompetencer og lokalt engagement.

 Privat virksomhed

Privat virksomhed

Som privat virksomhed vil det naturlige omdrejningspunkt for jeres kontakt med BDO være en statsautoriseret revisor samt et supporterende team. Alle har en solid erfaring med revision, regnskab og rådgivning af virksomheder – og menneskene bag.
Kommune, region eller statslig myndighed

Kommune, region eller statslig myndighed

Som kommune, region eller statslig myndighed kan jeres indgang til BDO have flere vinkler. Vi er revisorer for ca. 60 % af landets kommuner, 4 regioner og ca. 200 offentlige institutioner. Men herudover hjælper vi stort set alle landets kommuner, regioner og en god del af de statslige institutioner med rådgivning og service.

Strategi og værdier

BDO er en faglig dygtig og proaktiv rådgivnings- og revisionsvirksomhed med klare mål. Vores strategi kan udtrykkes i én sætning og fortæller både, hvad vi sigter efter og måden, vi gør det på, nemlig: Indlevelse skaber udvikling.  

 Indlevelse

Indlevelse

Indlevelse er det, som kendetegner BDO. Indsigt, engagement og samarbejde med kunden er det, som gør en BDO’er til en BDO’er. Kunderne vælger os, fordi vi forstår deres udfordringer og yder indsigtsfuld rådgivning. Fagligheden er altid fundamentet, og den anvendte faglighed er vores. Det personlige og det professionelle er ikke modsætninger, men hinandens forudsætninger.
Udvikling

Udvikling

Udvikling er det fremadskuende, hvor den fremadrettede revision og rådgivning gør os fokuserede på vores kunders og vores egen udvikling.
Vores formål

Vores formål

BDO er en virksomhed af mennesker for mennesker. Vi er fagspecialister. Vi er problemløsere. Vi er innovatorer. Vi er den lokale, nationale og globale rådgiver og revisor. Men til syvende og sidst arbejder vi alle for at efterleve formålet om at være mennesker, der hjælper mennesker med at realisere deres drømme - for såvel kunder som kolleger. Vi har længe efterlevet vores værdisætning ”Indlevelse skaber udvikling”, og derfor ræsonnerer vores formål om at hjælpe mennesker med at realisere deres drømme så godt hos alle 1.700 medarbejdere i BDO, da den afspejler vores allerede eksisterende tilgang, værdisæt, adfærd og ambitioner for såvel kunder som kolleger.
Mindre og mellemstore virksomheder

Mindre og mellemstore virksomheder

Mindre og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv. Det er til dette marked, vi udvikler vores kompetencer, produkter, serviceydelser og forretningsområder.

Års- og gennemsigtighedrapporter

I BDO's årsrapport får du et dybere indblik i vores økonomiske resultater og aktiviteter i de forgangne år. I vores gennemsigtighedsrapport kan du læse mere om, hvordan vi sikrer, at vores arbejde er pålideligt, objektivt og uafhængigt, og hvordan vi opretholder høje standarder for kvalitet og integritet i alt, hvad vi gør.

Herunder finder du links til vores års- og gennemsigtighedsrapporter.

 

GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2022/23

 

Årsrapport 2022/23

Kontaktpersoner