SMV’erne bekymrer sig ikke synderligt om regeringens farve

Stig Holst Hartwig, Administrerende direktør |

04 juni 2019

Som optakt til årets SMV Barometer – en temperaturmåling hos landets mindre og mellemstore virksomheder – har BDO, der er en af landets største rådgivnings- og revisionsvirksomheder, stillet ca. 1.500 virksomhedsledere og ejerledere et spørgsmål.

Spørgsmålet, som BDO har stillet, lyder:

”I hvilken grad mener du, at det vil gøre en positiv/negativ forskel for din virksomhed med et eventuelt regeringsskifte efter folketingsvalget – fra blå blok til rød blok?”

Svaret på spørgsmålet, der blev stillet tilbage i marts, er fordelt således:

I meget positiv grad 3,3 %
I mindre positiv grad 7,6 %
Ingen forskel 59,1 %
I mindre negativ grad 19,8 %
I meget negativ grad 10,2 %
I alt 100,0 %

 

Konklusionen er, at et stort flertal på næsten seks ud af ti ikke forventer, at et eventuelt regeringsskifte vil få nogen betydning for deres virksomhed overhovedet. 30 procent tror på en negativ effekt, mens små 11 procent forventer, at en rød regering vil få en positiv effekt for deres virksomhed.

I en kommentar til resultatet af undersøgelsen siger adm. direktør Stig Holst Hartwig, BDO, at han ikke er overrasket over resultatet:

Vi kan konstatere, at en ellers meget erhvervsfokuseret blå regering ikke er lykkedes med at overbevise virksomhederne om, at den på erhvervsområdet gør en positiv forskel. Det er jo ikke fordi, den nuværende regering ikke har haft mange gode intentioner, men det har ikke ført til andet end småjusteringer, fordi de ikke har kunnet samle den fornødne politiske opbakning hertil. Og det gør jo ikke tingene bedre, at noget af det, som der rent faktisk har kunnet samles flertal for, aldrig er blevet udmøntet.

Stig Holst Hartwig henviser hermed dels til den politiske aftale fra november 2017 om lempelse af reglerne for anvendelse af pensionsmidler til køb af ikke-børsnoterede aktier samt til den politiske aftale fra december 2018 om at gøre det muligt at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde uden beskatning. Trods pæne flertal for initiativerne nåede ingen af disse initiativer at blive udmøntet. Han tilføjer:

Det, som erhvervslivet efterspørger, er stabilitet. Virksomhederne frustreres voldsomt, når reglerne først ændres i én retning og efterfølgende i en anden. Derfor er det ikke tilfældigt, at så mange erhvervsledere efterspørger en regering hen over midten.

Til årets SMV Barometer blev virksomhederne også bedt om at udpege de vigtigste faktorer for et bedre erhvervsklima. Det kom der flere forskellige bud på. De tre, som samlede flest stemmer, var:

  1. Lempeligere administrativt krav (69,2 %)
  2. Lavere selskabsskat (31,3 %)
  3. Lavere personskat (30,2 %)

I en kommentar til denne del af undersøgelsen udtaler Stig Holst Hartwig:

Svarene illustrer den afgrundsdybe forskel, der er mellem, hvordan virkeligheden opfattes dels i virksomhederne og dels på Christiansborg. I snart mange år har skiftende regeringer hårdnakket hævdet, at de har reduceret virksomhedernes administrative byrder, men virkeligheden er, at virksomhederne oplever det modsatte – nemlig, at det er administrativt tungt at drive virksomhed i Danmark.