Nyansat som Partner i Rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO er statsautoriseret revisor Søren Peter Nielsen

30 april 2018

Søren vil indgå i ledelsen i BDO Offentlig, hvor han tilknyttes Offentlige selskaber og branchegruppen Energi og Forsyning. Gennem mange år har Søren været medlem og formand for FSR – Danske Revisorers branchegruppe for Energi og Forsyning - og hans erfaring med revision og rådgivning af store virksomheder, forbrugere og kommunalt ejede forsyninger samt kommuner er stor.

Søren, der er 54 år, har været Senior konsulent hos Dansk Fjernvarme og mangeårig Partner hos EY/ KPMG.