Information til arbejdsgivere vedrørende Covid-19

17 marts 2020

Som følge af den nuværende Covid-19 situation i Danmark er der nogle foranstaltninger, som du som arbejdsgiver kan tage, hvis du oplever faldende salgstal, eller hvis dine ansatte bliver syge.

 

Er dine ansatte syge som følge af Covid-19?

Det er nu blevet muligt at få refusion fra medarbejderens første sygedag, hvis sygdommen skyldes Covid-19, eller den ansatte er sat i karantæne af myndighederne. Refusionsmuligheden er gældende fra den 27. februar 2020.

 

Har dine ansatte ikke mulighed for at arbejde/arbejde hjemmefra grundet lukkede daginstitutioner, skoler mv.?

Den ansatte er forpligtet til at arbejde, så længe arbejdsgiveren vurderer, det er muligt, og den ansatte ikke er syg. Arbejdsgiveren er således ikke forpligtet til at udbetale normal løn, i tilfælde af at den ansatte ikke er i stand til at arbejde, fordi han eller hun har mindre børn hjemme.

Vi anbefaler, at arbejdsgiveren og den ansatte laver en aftale, enten om at den ansatte så vidt muligt afholder resterende feriedage, feriefridage, afspadsering eller resterende orlov, hvis det er muligt.

 

Har din ansatte feriedage tilbage?

Hvis du oplever aktivitetsnedgang i dit firma, er det i nogle tilfælde muligt at varsle afholdelse af restferie straks. (restferie skal normalt varsles med minimum en måneds frist/hovedferien tre måneder).

 

Er dit salg faldet grundet Covid-19?

Der findes flere fleksible muligheder for midlertidigt at sænke medarbejderens løn og arbejdstid som et alternativ til en egentlig opsigelse for virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst eller lokalaftaler.

Under visse betingelser har virksomheden mulighed for at lave en aftale om arbejdsfordeling, hvor medarbejderne i en periode kan sendes hjem på dagpenge.

Herudover har den danske regering lanceret en ny mulighed for at modtage løn-kompensation fra staten. Denne mulighed kan pt. anvendes af virksomheder, der står overfor at afskedige mere end 30 % eller flere end 50 af deres ansatte.

 

Hvis du har spørgsmål i forhold til din situation som arbejdsgiver, kontakt da vores Employer Services ved Senior Manager, Tanya Honoré Schultz, e-mail: [email protected], mobil: 26 31 82 18.

Kontakt os