Arne Riis er BDO's nyeste ekspert

Arne Riis, Partner, Skat |

22 april 2020

BDO i Danmark kan byde velkommen til Arne Riis. Arnes brede erfaring og ekspertise inden for blandt andet international skat og transaktionsskat kan give vores klienter mulighed for at skabe det bedste resultat.

Først og fremmest velkommen, Arne Riis. Hvis du skulle give en kort præsentation af dig selv, hvad ville den så være?

Arne Riis: Godt spørgsmål. Professionelt har jeg læst jura og har arbejdet som advokat og rådgiver i snart... lad os kalde det mange år.

Mine fokusområder er blandt andet nationale og internationale skattemæssige aspekter af fusioner og virksomhedskøb, virksomhedsomstrukturering, refinansiering, og skattespørgsmål relateret til virksomhedsorganisation.

Jeg har arbejdet sammen med alt fra startup-virksomheder, og almindelige industrivirksomheder til banker, private equity- og venturefonde, ejendomsinvesteringsfonde, pensionsfonde og børsnoterede selskaber.

Privat fylder familie og venner meget, men jeg holder også meget af motion, musik og mad.

 

Hvad har fået dig til at slutte dig til BDO?

Arne Riis: Umiddelbart er det en blanding af den stærke faglige profil og position i markedet. BDO har en lang række meget interessante kunder og ekspertiseområder, såvel som et højt ambitionsniveau. Desuden trækker det, at jeg bliver en del af en organisation, der er repræsenteret i mere end 160 lande over hele kloden. Man kan hurtigt mærke, at ’Globally Local’ er en del af DNA’et hos BDO, og det passer perfekt med mine professionelle kerneområder og interesser.

 

Hvad vil være dine hovedområder hos BDO?

Arne Riis: Det, jeg har ansvaret for og skal beskæftige mig med, falder inden for tre hovedområder.

Det første er transaktioner, som inkluderer strukturering, finansiering og skatteelementer i virksomhedsoverdragelser og transaktioner i øvrigt.

Det andet er international skat, hvor vi blandt andet rådgiver internationale virksomheder om relevante skatteforhold i Danmark og danske virksomheder om de internationale skatteforhold.

Det tredje område er almindelig erhvervs- og selskabsbeskatning.

 

Hvis vi skulle fortælle vores kunder – og potentielle kunder – lidt mere om, hvad de områder dækker, hvad ville du så nævne?

Arne Riis: For transaktioner handler det om, hvordan en virksomhedshandel struktureres, så parterne får det optimale resultat. Det kan variere fra handel til handel, men vil som oftest omfatte finansieringsmodellen, hvordan handlen gennemføres, hvilke garantier, risici, begrænsninger og muligheder, der findes skattemæssigt, og hvordan nøglemedarbejdere kan fastholdes.

International skat dækker blandt andet virksomheder, der opretter en afdeling eller virksomhed i Danmark eller blot investerer i danske virksomheder. Det gælder også for virksomheder, som vælger at flytte til eller ud af Danmark. Desuden omhandler det alle internationale skatteforhold, der er forbundet med international handel og virksomhedsaktivitet for danske virksomheder. Her er kerneområderne navnlig at undgå dobbeltbeskatning og at hjælpe virksomhederne med at navigere i flere skattesystemer, som ofte er både komplekst og stiller krav til virksomhederne om at kunne sikre opfyldelse af mange regler på én gang, både når de skal fungere lokalt, og når kapital, arbejdskraft og virksomhedsaktivitet krydser landegrænserne.

Almindelig erhvervs- og selskabsbeskatning relaterer til danske skatteforhold for virksomhedsdrift. Ligesom de foregående to områder, handler det meget om, hvilke muligheder og udfordringer skattelovgivningen leder til for den enkelte virksomhed.

 

Hvad er eksempler på områder, der sandsynligvis vil komme til at fylde meget I de kommende år?

Arne Riis: Først og fremmest vil mange virksomheder nok stå med usikkerhed over, hvad de drastiske tiltag for at dæmme op for Covid-19 kommer til at betyde på længere sigt. Det gælder også i forhold til de områder, som jeg har fokus på. Her står jeg – og vi – klar til at klæde virksomhederne bedst muligt på.

Derudover tyder meget på, at beskatning af digitale aktiviteter og sikring af en mindstebeskatning af virksomhedsaktivitet vil være fokusområder, ikke mindst i lyset af de betydelige regninger, landene står tilbage med, når vi kommer på den anden side af Covid-19. De igangværende initiativer i OECD kan have stor indvirkning på, hvad virksomheder skal gøre for at indrette sig på den hastige udvikling, der sker på skatteområdet i disse år.

 

Læs mere eller kontakt Arne Riis her