Covid-19: Konsekvenserne ser dramatiske ud for dansk erhvervsliv

John Bøgehus Pedersen, Senior Partner, chef for Advisory |
Mikkel Jon Larssen, Partner, chef for Risk Assurance |

11 marts 2020

I BDO har vi netop undersøgt, hvordan dansk erhvervsliv forventer, at udbruddet af coronavirussen, COVID-19, vil påvirke virksomhedernes omsætning. Undersøgelsen er baseret på svar fra 753 danske virksomheder, og svarene er indhentet i perioden den 9.-10. marts 2020.

På spørgsmålet om, hvorvidt udbredelsen af coronavirussen, COVID-19, kommer til at påvirke virksomhedernes omsætning negativt for 2020, svarer 38 % af de adspurgte virksomheder bekræftende, at de forventer, at det bliver tilfældet. Blot 23 % forventer ikke, at virksomhedens omsætning bliver påvirket negativt.
 

Corona påvirkning på virksomhed


Går vi lidt dybere i data, kan vi se, at der er markante forskelle på, hvor bekymrede virksomhederne er afhængig af virksomhedens størrelse. Således forventer hele 49 % af de adspurgte virksomheder med mere end 25 ansatte, at virksomhedens omsætning bliver påvirket negativt. Det tilsvarende tal for virksomheder med mindre end 25 ansatte er til sammenligning kun på 35 %.
 

Corona påvirkning omsætning


Ser vi på svarene fordelt på regionerne, kan vi se, at virksomhederne i Midt samt Region Hovedstaden er noget mere pessimistiske end de øvrige tre regioner. Det vil sige, at især de københavnske og aarhusianske virksomheder er hurtigere ude af startblokken i forhold til at forholde sig til alvoren i udbredelsen af coronavirussen.
 

Corona omsætningspåvikrning


Det er vores vurdering, at pessimismen fra især de større virksomheder og de to store byer på kort sigt vil brede sig til det øvrige erhvervsliv. Vi forventer derfor pt., at en lignende undersøgelse i næste uge vil falde markant mere negativ ud.

Vi hører i disse dage om nogle meget voldsomme konsekvenser hos vores kunder, hvor rigtig mange  på kort sigt rammes af mistet omsætning, aflysninger mv. Især virksomheder indenfor catering, restauration, hoteldrift og lignende brancher melder om meget voldsomme omsætningstab.
 

Der er brug for markante politiske indgreb, der stimulerer adfærden hos forbrugerne på kort sigt

Regeringen har i første omgang grebet ind med en lettelse af virksomhedernes likviditet på 125 mia. kr. ved at udskyde moms- og skattefrister. Det er et godt initiativ, som vi i BDO gerne sender roser efter.

Det er dog afgørende, at regeringen ikke nu opfatter opgaven som løst. Det er vores vurdering, at det, som virksomhederne pt. oplever, ikke blot er forskydninger i omsætningen. Vi forventer desværre, at der er tale om historisk store omsætningstab - som virksomhederne ikke vinder tilbage i den nærmeste fremtid.

Vi har derfor også brug for politiske initiativer, der stimulerer til en øget optimistisk adfærd hos forbrugerne på den korte bane. Øvelsen består i, at de initiativer, som regeringen evt. måtte iværksætte, rent faktisk ender med at stimulere købelysten hos forbrugerne, så initiativerne ikke blot fører til øget opsparing. Det er derfor ikke nogen nem øvelse, regeringen skal løse – og så endda med en kort tidshorisont.
 

Virksomhedernes kriseberedskab bør være CEO’ens primære dagsorden

Kun 41 % af de adspurgte virksomheder har iværksat særlige tiltag i relation til udbredelsen af coronavirussen.

Corona særlige tiltag


Igen er der her stor forskel på virksomhedernes størrelse. Således har hele 75 % af virksomheder med mere end 25 ansatte iværksat lokale tiltag. Det tilsvarende tal for virksomheder med under 25 ansatte er blot 34 %.
 


Det er afgørende vigtigt, at virksomhederne lokalt iværksætter initiativer og planer, der bedst muligt sikrer opretholdelsen af produktion og leverancer – både af samfundsmæssige hensyn, men også for at sikre, at den enkelte virksomhed kommer bedst muligt igennem den kommende tid. Virksomhedernes ledelse skal derfor også i arbejdstøjet og se at få udarbejdet planer for hygiejne, rengøring, rejseadfærd, hjemmearbejdspladser, nødproduktion, lokal smitte og andre vigtige indsatsområder.

I nyere tid har et velplanlagt og effektivt kriseberedskab hos virksomhederne aldrig været mere påkrævet.
 

Corona særlig indsats