BDO scorer hattrick i stor SKI-aftale

Jeppe Schyth Olsen, Partner, Chief Marketing & Communications Officer |

11 september 2020

BDO har som det eneste rådgivnings- og revisionshus kvalificeret sig til alle tre delaftaler på SKI 17.13 Managementkonsulentydelser. Det betyder, at ministerier, styrelser, regioner og de danske kommuner i de kommende år via de fælles statslige indkøbsaftaler kan gøre brug af BDO’s kompetencer indenfor strategi- og organisationsudvikling, forretningsprocesser og effektivisering samt analyser/evaluering.

”Vi har investeret i opkøb, udvikling og ansættelse af nye konsulenter til gavn for vores kunder, da vi har en strategi om at være dét førende rådgivningshus til den offentlige sektor. SKI-aftalen er endnu et vigtigt skridt på vejen, da det betyder, at vi nu i endnu højere grad får mulighed for at bringe vores ekspertiser og viden i spil,” siger John Bøgehus, Senior Partner og chef for BDO’s Advisory-afdeling.

 

Kvaliteten blev udslagsgivende

Det var især kvaliteten på offentlige rådgivningskompetencer, som var udslagsgivende for, at BDO kvalificerede sig til alle tre delaftaler i den nye rammeaftale 17.13.

BDO var således blandt de konsulenthuse, der scorede højest på kvalitetsparameteret på alle tre delaftaler, hvilket er med til at cementere BDO som et af landets førende rådgivningshuse for den offentlige sektor.

Udbudsdirektør i SKI, Christian Lunding, siger om valget af leverandører: ”I evalueringen har kvaliteten af de tilbudte ydelser været det vigtigste kriterium med en vægtning på 70 pct. De tildelte leverandører tilbyder alle en høj kvalitet og er samtidig konkurrencedygtige på prisen.”

 

SKI udelader flere store konsulenthuse

I alt 26 konsulentvirksomheder har budt ind på rammeaftale 17.13, som er delt op i de tre følgende delaftaler:

  • Delaftale 01 - Strategi- og organisationsudvikling
  • Delaftale 02 - Forretningsprocesser og effektivisering
  • Delaftale 03 - Analyser/evalueringer

Undervejs i kvalifikationsprocessen er flere store, kompetente konsulentvirksomheder siet fra, inden den endelig rammeaftale med knap 10 leverandører officielt blev indgået den 7. september.

”Det var et ekstremt skarpt deltagerfelt. Vi er derfor ydmyge og lidt stolte over, at vi har kvalificeret os til alle tre delaftaler – især fordi kvalitet blev vægtet med 70 procent. Nu glæder vi os bare til at komme i gang og yde vores fortsatte bidrag til udvikling, effektivisering og evaluering af den offentlige sektor,” siger Rasmus Morten Høybye Duus, Partner og projektansvarlig i BDO Advisory.

 

Kort om SKI

SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) er hele den offentlige sektors indkøbsservice og videncenter. De laver rammeaftaler, der kan benyttes af hele den offentlige sektor: Stat, regioner, kommuner, forsyningssektor, mv.

Rammeaftalerne angiver kort fortalt, hvilke varer der kan købes på aftalen, på hvilke betingelser og til hvilken pris. Med en SKI-aftale i hånden kan en offentlig indkøber bestille sine tjenesteydelser og være sikker på, at pligten til at sende varen i udbud er løftet.Besøg SKI's aftaleside og læs mere om den nye rammeaftale