BDO hjælper kommuner med at styre likviditeten

BDO hjælper kommuner med at styre likviditeten

Kommunernes likviditet er faldet med op mod 10 milliarder kroner i løbet af det seneste år, og hele 13 kommuner har nu en likviditet på under 3.000 kr. per indbygger. Det viser de seneste tal for kommunernes likviditet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Mens kommunerne sidste år samlet set havde historisk mange penge stående på bankbøgerne, er det nu for mange kommuner blevet nødvendigt at tage et alvorligt kig på deres likviditet. Og det kan BDO hjælpe med.

BDO's likviditetsmodel til kommuner

Flere kommuner gør allerede brug af BDO’s likviditetsmodel, der nemt og overskueligt giver dem den nødvendige indsigt i deres likviditet.

Modellen understøtter en effektiv opfølgning på kommunens likviditet og hjælper blandt andet, så kommunen altid overholder kassekreditreglen. Modellen kan også lave rapportudtræk og vise en grafisk fremstilling af udviklingen i likviditeten. På den måde kan kommunen gennemgå forskellige scenarier og se, hvordan likviditeten påvirkes ud fra en ”hvad-nu-hvis”-tankegang.

De kommuner, der allerede nu anvender vores likviditetsmodel, oplever blandt andet følgende fordele:
  • De kan forudsige deres kassebeholdning.
  • De har fået bedre kendskab til perioder med overskydende likviditet.
  • De kan overholde både kassekreditreglen og deres betalingsmæssige forpligtelser.
  • De kan nemt få indblik i, hvordan forskellige scenarier vil påvirke likviditeten.
  • De kan nemt og effektivt lokalisere effektive afvigelser.

 

Har I også brug for overblik over og indsigt i kommunens likviditet? Så kontakt Pernille.

Vi ser frem til at tale med dig.