Mød BDO på Børn & Unge Topmøde 2023

Mød BDO på Børn & Unge Topmøde 2023

BDO er markedsledende indenfor rådgivning og revision på kommunemarkedet. Vi huser mere end 150 kompetente konsulenter og revisorer, der alle har mange års erfaring i at forstå og understøtte kommunerne i den daglige drift og i at håndtere de udfordringer, som de møder.

Det omfatter blandt andet:

 

Tildelingsmodeller og incitamentsmodeller

Vi har hjulpet mere end 25 kommuner med tildelingsmodeller og derigennem med at løse spørgsmålet om fordeling af midler mellem skolerne og dagtilbuddene, samtidig med at der skabes overblik over økonomien. Kort sagt iværksætter kommunerne i samarbejde med vores eksperter fra BDO Advisory en dialogbaseret proces, der munder ud i tildelingsmodeller, som er skræddersyet til den enkelte kommune.

Læs mere om tildelingsmodeller fra BDO

 

Budget- og råderumsanalyser

I BDO arbejder vi tæt sammen med kommunerne for at fremtidssikre skoleområdets økonomi uden at skulle gå på kompromis med hverken fagligheden, kvaliteten i undervisningen eller folkeskoleloven og arbejdstidsaftaler.

Med fokus på handlemuligheder, sikker drift og skoleårets planlægning hjælper vi med at skabe overblik over skoleområdets økonomi, styringsmuligheder og de ”håndtag”, der kan skrues på, når økonomien kommer under pres.

Vi har omfattende erfaring med at udarbejde budgetanalyser og økonomiske analyser på skoleområdet. Vores rådgivere har deres daglige gang både på skoler og i de kommunale skoleforvaltninger. Her peger de på konkrete handlemuligheder, der virker i praksis.

Læs mere om BDO’s råderumsanalyser

 

Ny skole- eller dagtilbudsstruktur – i kombination med kapacitetsanalyse

BDO har bistået en lang række kommuner med struktur- og kapacitetsanalyser, der skal sikre, at fremtidens behov for gode tilbud og tilstrækkelig kapacitet kommer til at matche befolkningsprognosens forudsigelser om børnetallets udvikling.

Vi arbejder med både de faglige, organisatoriske og økonomiske dele af en strukturanalyse. Vi tegner scenarier for fremtidig organisering, og vi hjælper med de tilbundsgående økonomiske analyser og beregninger på de økonomiske konsekvenser af de mulige strukturændringer.

Konkret beskæftiger BDO’s strukturanalyser sig bl.a. med udgifter til kerneopgaven, herunder:

  • Personale
  • Organisering af samt udgifter til ledelse og administration
  • Bygningsdrift og lokalebehov
  • Befordring
  • Spin off-konsekvenser for ”den anden part” af hhv. skole- eller dagtilbudsområdet
  • Søgning til privatinstitutioner
  • Transitions- og overgangsomkostninger.

 

Besøgsdage i praksis

Alle kommuner er optagede af, hvordan vi knækker koden til at skabe fællesskaber, trivsel og inklusion. Med besøgsdage i praksis får I et eksternt blik på kvaliteten i skolernes og specialtilbuddenes arbejde med at skabe fællesskaber og deltagelsesmuligheder i børnenes liv.

I BDO har vi samarbejdet med flere end 40 kommuner på skoleområdet. Vi har erfaring med forskellige organiseringer af både almenundervisning, mellemformer og specialiserede undervisningstilbud. Alle har det til fælles, at vi fortsat og i endnu højere grad skal have fokus på at styrke den praksisnære dialog om, hvad god kvalitet er, og på at få udbredt de gode praksisser.

Derudover skal vi turde at tale åbent og ærligt om, hvor det er nødvendigt at forbedre kvaliteten, og hvordan vi helt konkret gør det.

Læs mere om besøgsdage i praksis

 

Analyser af inklusions- og specialundervisningsområdet

For tiden møder vi flere kommuner, der sætter fokus på specialundervisningsområdet. Mange oplever, at målgruppen for specialundervisningstilbuddene har ændret sig over tid, og at det er blevet sværere at vurdere, om man har de rigtige tilbud, det rigtige antal pladser til rådighed, og om tilbuddene har den rigtige pris.

BDO kan hjælpe jer med analyser af jeres visitationspraksis, tilbudsvifte, organisering af specialtilbud, sammensætning af visitationsudvalg, enhedspriser og meget mere.

Læs mere om specialundervisningsområdet

Læs mere om data på specialundervisningsområdet

 

Vi glæder os til at møde dig.