Kapacitetsanalyser

Kapacitetsanalyser

Står I også overfor at skulle tilpasse jeres kapacitet på dagtilbuds- eller skoleområdet som følge af ændringer i børnetallet? 
 
I BDO har vi stor erfaring med at hjælpe kommuner med struktur- og kapacitetsanalyser. For nogle kommuner opstår behovet på baggrund af forventninger om ændringer i børnetallet, som kalder på at kapaciteten tilpasses det fremtidige behov, og for andre kommuner er det de økonomiske rammer som afleder et behov for bedre ressourceudnyttelse og nye strukturelle prioriteringer.

BDO har massiv og aktuel erfaring indenfor opbygningen af prognoser og analyser og i at identificere handlemuligheder med økonomiske såvel som pædagogiske potentialer, som understøtter at der også fremadrettet kan sikres en høj faglig kvalitet og trivsel blandt børnene og de unge.

Vi lægger vægt på, at vores analyser skaber sammenhæng mellem den forventede befolkningsudvikling og den udbudte kapacitet, inden for de økonomiske rammer, den enkelte kommune skal drive det brede skole- og dagtilbudsområde for. Derfor indleder vi typisk analyserne med en kortlægning af den aktuelle bygningsmasse, strukturer og børnetalsprognoser, inden vi i tæt dialog med centrale og decentrale parter indleder arbejdet med at identificere handlemuligheder. Når vi arbejder med denne type analyser, er vi særligt opmærksomme på at det ikke kun handler om bygninger og kvadratmeter, men også om børn, forældre, ledere, medarbejdere og bysamfund, og vi vil på den baggrund sikre at både økonomiske og pædagogiske potentialer og konsekvenser belyses.

Skal vi uddybe?
Kontakt os for at høre mere om BDO’s erfaringer med struktur- og kapacitetsanalyser.