Når budgettet til specialskoler skrider…

Når budgettet til specialskoler skrider…

Når vi arbejder med specialundervisningsområdet, har vi et analytisk og implementeringsstrategisk fokus på at sikre, at de budgetansvarlige ledere til enhver tid kender deres budgets forudsætninger, deres faglige og økonomiske prioriteringsrum, og at de har både de rigtige styringsredskaber samt den relevante og nødvendige ledelsesinformation til rådighed.

Før der gives store tillægsbevillinger eller skæres i almenområdets ressourcer, er det i vores optik afgørende, at der 
  • er overblik over tilbudsviften – målgrupper, samlet økonomi, enhedspriser mv.
  • er aktivitetsfinansiering, så pengene følger barnet
  • i tildelingsmodellen er sammenhæng mellem budgettet og opgaven
  • er tydelige og virkelighedsnære forudsætninger
  • er det rigtige mix mellem brug af egne og køb af eksterne tilbud?
  • er klarhed over, om der en sammenhæng i, hvilke skoler der visiterer til/bruger hvilke specialundervisningstilbud mest?

Vi lægger vægt på, at vores analyser skaber indsigt og forandring. Vi holder fokus på, at det handler om børn, forældre, medarbejdere og ledere, men også på en økonomi, der skal holdes i balance. For os hænger den økonomiske styring sammen med den faglige ledelse og de kompetencer, der er til rådighed i både de almene- og de specialiserede undervisningstilbud. Har du lyst til at læse mere om, hvordan BDO kan være hjælpe jer med det, kan du læse mere her:

Virksomme greb i arbejdet med at skabe øget trivsel hos børn og unge

Faglig sparring og sagsgennemgang 
 

Skal vi uddybe? 

Kontakt os for at høre mere om BDO’s erfaringer med analyser på børne- og ungeområdet.