• Transfer Pricing

Transfer Pricing

Transfer pricing er et af de mest udfordrende skatte- og ledelsesmæssige spørgsmål multinationale virksomheder står over for i dag. Danske virksomheder, der udelukkende opererer i udlandet, kan i stigende grad blive påvirket. Yderligere ændringer vil opstå i kølvandet på OECDs BEPS anbefalede handlinger.

Vores specialister yder praktiske og fuldt integrerede skattemæssige-, værdiansættelses- og økonomiske løsninger og har konkret erfaring med at opfylde dine kommercielle og operationelle behov. Vi kan hjælpe dig med at vurdere og afbøde eventuelle risici, herunder håndtering af nye dokumentationskrav og standarder.

Vores specialister er alle erfarne og i stand til at identificere og løse eventuelle skattemæssige faldgruber og muligheder fremhævet af vores benchmarking, økonomisk analyse og dokumentationsarbejde. Vores mål er at udvikle og hjælpe dig med at implementere kommercielle, effektive og transfer pricing politikker og tilpasse dem, når og hvis nye regler opstår eller omstændighederne ændrer sig.