Selskabs- og koncernforhold

BDO i Danmark er eksperter i danske skatteforhold, inklusive selskabs- og koncernforhold. Som en af verdens største og bredest dækkende rådgivnings- og revisionshuse kan vi yde lokalt forankret ekspertbistand; ikke bare i Danmark, men i mere end 165 lande. 

 

Hvad definerer et selskabs- eller koncernforhold?

Hvis et selskab opnår en bestemmende indflydelse over et andet selskab, vil der være tale om et koncernforhold. Bestemmende indflydelse betyder i denne forbindelse, som udgangspunkt, rådighed over mere end 50 % af stemmerne, hvis der er tale om et aktieselskab. Hvis et sådant koncernforhold eksisterer mellem to selskaber, vil de skattemæssigt blive sambeskattet. Dette bevirker, at skattemæssigt underskud kan modregnes inden for koncernen, samt at koncernselskaberne hæfter solidarisk for koncernens selskabsskatter mv.

Hvilke skattekrav er der til selskaber i koncernforhold?  

Fra et skattemæssigt perspektiv er transfer pricing et meget centralt område i enhver koncern.   

Transfer pricing handler om kravene til vilkår ved samhandel mellem forskellige dele af den samme koncern samt de omfattende dokumentationskrav, som stilles såvel nationalt som internationalt. Du kan finde meget mere information om emnet på andre dele af vores hjemmeside. 


Spørgsmål om danske og internationale selskabs- og koncernforhold 

Ligesom andre områder af dansk og international skat kan der være meget at holde styr på, når det kommer til selskabs- og koncernforhold. Med BDO i Danmark, som rådgiver, kan du få svar på spørgsmål som: 

  • Hvad er den bedste koncernstruktur for min virksomhed? 

  • Hvilke regler og dokumentationskrav gælder? 

  • Hvordan kan jeg optimere skatteprocesser relateret til mine selskabs- og koncernforhold? 

  • Gælder de samme regler i Danmark som i andre lande?  

  • Er det optimalt at have moderselskab i Danmark eller udlandet?  

  • Kan det betale sig at vælge international sambeskatning?  

Det sidste spørgsmål er en god illustration af, hvordan selskabs- og koncernforhold kræver indgående viden. Vælges international sambeskatning vil sambeskatningen nemlig 
udvides til at inkludere alle koncernens udenlandske selskaber, faste driftssteder og ejendomme. Dermed kan der opnås skattemæssigt fradrag i Danmark for underskud i udlandet, men det kræver detaljerede beregninger og vurderinger at finde frem til, om det er den bedste vej at gå for netop din virksomhed. 

BDO i Danmark er den rigtige sparringspartner til at nå hele vejen rundt om dine selskabs- og koncernforhold. Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, der passer til netop din situation og dine ønsker.

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO