International selskabsskat

Danske virksomheder, der har ambitioner om at vækste hen over landegrænser, står over for en lang række selskabs- og skatterelaterede udfordringer. De skal have styr på gældende - men ofte også kommende – skatteregler, og styr på hvordan virksomheden kan blive bedst muligt rustet til at møde både krav og muligheder.   

Effektiv håndtering af international skat handler om korrekt fortolkning og håndtering af gældende regelsæt både i Danmark og i udlandet. Men international selskabsskat handler også om et sammenspil mellem flere gældende regler. At sikre, at samme indkomst ikke beskattes flere gange, at for meget betalt skat refunderes, og at fordele, som kan opnås i ét land, ikke medfører til ulemper i andre. 

Vores internationale skatteteam rådgiver en bred vifte af kunder i en række forskellige brancher inden for områder som: 

  • Rådgivning ved international ekspansion eller omorganisering 

  • Vurdering og optimering af eksisterende virksomhedsstruktur 

  • Skatterådgivning ved virksomhedsoverdragelse og finansiering på tværs af landegrænser 

  • Korrekt skatterapportering og skattebetaling (compliance) i alle de regioner og lande, hvor virksomheden er aktiv 

  • Analyse og optimering af internationale skatteforhold i øvrigt 

  • Transfer pricing og dokumentation. 

Hvad enten du er en virksomhed, der tager de første skridt ud af Danmark eller en multinational virksomhed med komplekse operationer og strukturer over hele verden, så tilbyder vi fuldt dækkende rådgivning i samarbejde med vores kolleger fra mere end 165 lande.

Kom stærkt ud i verden  

For at kunne modsvare de muligheder og udfordringer globalisering og digitalisering kan lede til, er de internationale skatteregler under konstant og rivende udvikling. Virksomheder er i højere grad blevet i stand til at etablere sig og agere på tværs af landegrænser. Men i den forbindelse skal de også holde styr på mange forskellige regelsæt.  

De fleste danske og udenlandske selskaber kender til Brexit, mens OECD’s arbejde vedrørende regulering af international beskatning af digital handel og services er mindre kendte. Inden for begge områder – og mange andre – kan der opstå forvirring om både udfordringer og muligheder.  

Vi guider dig ikke bare igennem nuværende udfordringer, men vi har også et skarpt øje på, hvad der er under udvikling. Vi hjælper dig med at vurdere skatteindvirkningen på, hvor du er i dag – og der hvor du gerne vil være i fremtiden. 

International M&A og skat  

Hvad enten du er på vej på verdensmarkedet eller er kommet på radaren hos internationale investorer, kan muligheden for køb eller salg af virksomheden opstå. Også her vil der være en lang række skattemæssige spørgsmål i forhold til, hvad der skal købes, hvilke forpligtelser sælger og køber påtager sig, hvordan handlen skal finansieres, og hvordan relevante interessenter skal håndteres.  

International beskatning er et centralt element i at sikre et positivt resultat af virksomhedshandlen. Vi har stor erfaring med at rådgive om skattestrukturering, identifikation og håndtering af skatterisici, optimering af danske og internationale skatteforhold, gennemgang af skattekonsekvenser af forskellige scenarier og meget mere.  


Etablering af virksomhed i Danmark

Ligesom udlandet er attraktivt for mange danske virksomheder, så er Danmark også et attraktivt marked for mange udenlandske virksomheder. Men for internationale selskaber kan det være en kompleks proces at etablere en virksomhed på det danske marked. Her kan vi også skabe overblik over hele statup-processen og hjælpe med alt fra etablering, strukturering og transfer pricing til ejerskabsmodeller og finansieringsmuligheder.

Global vejledning om internationale skatteforhold 

Vores erfaring er, at danske virksomheder, organisationer, selskaber mv. oplever stigende kompleksitet, når det kommer til internationale skatteforhold. Det er ofte både forvirrende og uoverskueligt at holde styr på de mange regler, udlandet også kan tilbyde. Det er blandt andet her, vi kan hjælpe til. 

Gennem vores internationale netværk er vi til stede i mere end 165 lande. Vi kan derfor give dig ekspertbistand der, hvor du er – eller ønsker at være - aktiv. Det er med til at reducere dine verdensomspændende omkostninger og administrative byrder på tværs af alle skatter og afgifter, herunder spørgsmål om told og håndtering af ind- og udstationerede medarbejdere.  

Med os får du med andre ord et centralt kontaktpunkt i Danmark, og vi vil skræddersy individuelle løsninger baseret på vores viden om din virksomhed, koncernstruktur og strategier.

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om seneste nyt fra BDO