Selskabsbeskatning

Selskabsbeskatning

Hvis du driver selskab, skal du betale skat af overskuddet. Men hvor meget skal du betale i skat? Og hvordan kan du optimere behandlingen af selskabsskat? Det – og meget mere – står vores eksperter klar til at svare dig på.  

Som virksomhedsejer, leder eller økonomisk ansvarlig er det vigtigt at kende til detaljerne i de danske skatteregler – og særligt reglerne i forhold til selskabsskat. Alle virksomheder, fonde og foreninger i Danmark er nemlig forpligtet til at betale selskabsskat af deres overskud. Er der ikke styr på reglerne, dokumentationen og indbetalingerne, kan det hurtigt blive meget dyrere og tidskrævende end nødvendigt.  

Men selskabsskat er et kompliceret regelområde, hvor der løbende sker ændringer, og en kvalificeret rådgiver kan være vejen til at holde styr på alle detaljer. 

Vi kan hjælpe med at varetage og optimere alle dele af selskabsbeskatning, inklusive generel erhvervsbeskatning, selskabs- og koncernforhold, international selskabsskat og transfer pricing.skat

Generel erhvervsbeskatning

Om du som virksomhedsejer er selvstændig skattepligtig eller underlagt selskabsbeskatning, afhænger blandt andet af din virksomheds selskabsform, struktur og forbindelser til andre selskaber.  

Hvis du har styr på regler og muligheder, kan du bruge dem til at optimere din skattemæssige situation. Det er blandt andet nogle af de områder, hvor vi kan hjælpe dig. 

Selskabs- og koncernforhold 

Hvis et selskab opnår en bestemmende indflydelse på et andet selskab, vil der ofte være tale om et koncernforhold. Et sådan forhold kan medføre både fordele og ulemper.  

Uden den rette struktur, viden og ekspertise kan du risikere, at synergier mellem forretningsområder, effektivisering og adgang til nye markeder bliver bremset af ineffektiv skattebehandling og problemer i organisationsstrukturen.  


International selskabsskat

Internationale selskabsskatteforhold er under forandring og kræver derfor løbende opmærksomhed og indgående ekspertise.  

Hvad enten du er en dansk virksomhed på vej ud over landegrænserne eller en multinational virksomhed med komplekse operationer og strukturer over hele verden, tilbyder vi rådgivning i samarbejde med vores kolleger, der er til stede i mere end 165 lande.

Transfer pricing  

Transfer pricing er et af de mest udfordrende skatte- og ledelsesmæssige spørgsmål, som multinationale virksomheder står over for i dag.  

Transfer pricing betyder blandt andet, at koncernforbundne selskaber skal samhandle i overensstemmelse med samme vilkår, som gælder i forhold til uafhængige parter. Klare interne regler for afregning mellem koncernforbundne selskaber samt dokumentation og indberetning af transfer pricing til skattemyndighederne er blot nogle af de steder, hvor vi kan rådgive.  transfer pricing

Kontakt os

Jeg ønsker at blive kontaktet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670 via e-mail og/eller telefon, og jeg er bekendt med, at mine personoplysninger behandles i overensstemmelse med følgende privatlivspolitik (https://www.bdo.dk/da-dk/privatlivspolitik-databehandling), herunder videregivelse med henblik på at målrette vores markedsføring. Du bliver kun kontaktet én gang med henblik på bedst muligt at besvare din henvendelse.

Kontaktperson

Undgå at gå glip af vigtige nyheder, og tilmeld dig en af vores mange nyhedsbreve