Tax Legal

Hvorfor bruge vores skatteeksperter?

Optimal håndtering af skat påvirker virksomhedens likviditet positivt. 

Vores skatteafdeling bistår med rådgivning omkring de skattemæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art både for virksomheder og i privatlivet.

I forhold til virksomheder rådgiver vi ikke kun i forbindelse med den løbende drift, men især ved mere ekstraordinære tiltag, herunder ved køb og salg af virksomheder og fast ejendom, ved omstruktureringer eller ved etablering i udlandet. Vi har også stor erfaring med planlægning og gennemførelse af generationsskifter.

Vi rådgiver om den skattemæssige behandling af personalegoder og incitamentsordning, og kender alt til de praktiske udfordringer i forbindelse med ind- og udstationering af medarbejdere, herunder de særlige skatteregler ved brug af udenlandsk arbejdskraft.

Vi fører skattesager og indhenter bindende svar fra myndighederne. Det gør vi også, når det skal gå så stærkt, at der er behov for gode personlige relationer til centrale medarbejdere hos myndighederne.

Lokal tilstedeværelse

Bredt branchekendskab

Kontaktpersoner