• BDO sikrer sig et tilfredsstillende år

    Høj kundetilfredshed, stigende medarbejdertrivsel, organisk vækst og fortsat tro på fremgang er årsagen

    Hent årsrapporten her
Årsrapport:

Årsrapport 2016/2017

15 december 2017

Høj kundetilfredshed, stigende medarbejdertrivsel, organisk vækst samt fortsat tro på fremgang sikrer BDO et tilfredsstillende år.

Det bedste af to verdener

I BDO tilbyder vi kunderne det bedste af to verdener gennem vores nærvær og engagement: Vi er den rådgivende revisor, der er tæt på, og som bruger indsigt og indlevelse til at rådgive kunden. Samtidig er vi specialister med høj faglighed og globalt netværk, som i kombination giver de bedste forudsætninger for at rådgive regionalt, nationalt og internationalt. For hos BDO er det ikke enten eller, det er altid både og. Det giver samtidig vores kunder sikkerhed for, at de altid kan vokse sig større sammen med BDO.

Ambitionerne er udtrykt i vores mission: ’Gennem indlevelse medvirker BDO til at skabe udvikling for vores kunder og menneskene bag’. Og vores vision viser vejen: ’BDO er en førende rådgivnings- og revisionsvirksomhed, der gennem kompetencer og indlevelse har de mest tilfredse kunder’.

Med det strategiske afsæt har vi de seneste år arbejdet på at udvikle en bredere, dybere og mere digital rådgivnings- og revisionsvirksomhed målrettet kundernes fremtidige krav og forventninger.

Fremtidens rådgivnings- og revisionsvirksomhed

Revisionsbranchen er under hastig forandring. Specielt de øgede kundekrav og den digitale udvikling skaber nye muligheder og trusler, der tvinger den klassiske revisionsvirksomhed med et altovervejende revisions- og regnskabsmæssigt fokus til at spørge sig selv, om det er en fremtidssikker forretningsmodel. Det tror vi ikke i BDO. Nok vil revision og regnskab være et vigtigt omdrejningspunkt lige så langt ud i fremtiden, som vi kan se, men det bliver stadig vigtigere at kunne yde kunderne en helhedsorienteret rådgivning, som understøtter deres fortsatte udvikling - ikke mindst i et effektivt og fremtidsorienteret digitalt set-up.

For at forfølge de digitale muligheder har vi i de senere år investeret i såvel kompetencer som ny teknologi. Og gennem en fokuseret digitaliseringsproces målretter vi alle eksterne som interne initiativer mod at forfølge de digitale potentialer. For at give digitaliseringsprocessen det bedst mulige udgangspunkt er vi gået cloud-vejen, og det er første skridt i retning af et helt nyt it-systemlandskab, der netop vil fremme mulighederne for at tilbyde vores kunder og medarbejdere nye digitale gevinster samt stor datasikkerhed.

Vores evne til at udøve en stadig bedre rådgivning styrkes kontinuerligt, bl.a. ved løbende at forfølge en yderligere specialisering i vores fem respektive forretningsenheder: Privat Revision, Offentlig Revision, Skat og Moms, Corporate Finance og Advisory. Disse enheder tilstræber på en gang at være de dygtigste inden for deres felt og samtidig at skabe den størst mulige synergi på tværs. At yde den bedste service og rådgivning til eksisterende kunder og samtidig individuelt og i fællesskab at forfølge muligheder for nye kunder er de fem forretningsenheders stærke motivationsfaktor.

Vi er sikre på, at denne forretningsmodel giver os et robust og perspektivrigt udgangspunkt for at udleve vores ambitioner i årene, der kommer.

Positiv organisk vækst i alle forretningsenheder

I regnskabsåret 2016/17 har vi for virksomheden som helhed realiseret en omsætning på 943 mio. kr. og en tilfredsstillende organisk vækst, som alle forretningsenheder har bidraget positivt til.

Samlet set en meget positiv økonomisk udvikling, som understøtter BDO’s strategi om at blive en bredere rådgivningsvirksomhed med stadig dygtigere specialister, hvis fundament hviler på en stærk revisions- og regnskabsplatform. I forhold til vores udmeldte forventninger i sidste års rapportering kan vores årsresultat derfor beskrives som tilfredsstillende.

Med de positive tendenser og den gode udvikling gennem året forventer vi en lidt højere samlet fremgang i det kommende år i omsætning og indtjening samt en fortsat markant fremgang inden for rådgivningsområdet. 

Positivt er det også, at den økonomiske vækst går hånd i hånd med en fortsat styrkelse af en i forvejen høj medarbejdertrivsel samt en af markedets bedst performende kundetilfredshedsmålinger.

Medarbejdertilfredsheden er ’Top-in-Class’

Tilfredsheden blandt BDO’s medarbejdere stiger fortsat støt, og en svarprocent på 95 for vores medarbejdertilfredshedsmåling vidner om stor dedikation og højt engagement. Temperaturmålingen*, som er foretaget siden 2012, viser, at vi har formået at vækste den positive udvikling kontinuerligt år for år.

Arbejdsglæde og loyalitetsgrad ligger væsentligt højere end det danske arbejdsmarked generelt, og en hel del højere end virksomheder i relaterede brancher. Vi placerer os i ’Top-in-Class’, hvilket vil sige i den øverste kvartil på samtlige otte målepunkter, og hele 90 procent af medarbejderne i BDO karakteriseres som ildsjæle eller kernemedarbejdere.

Vi glæder os hver dag over at skabe en god arbejdsplads med høj arbejdsglæde og hermed mulighed for at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. Værdiarbejdet med vores indlevelsesproces over de sidste år og budskabet om at ’Indlevelse skaber udvikling’ er blevet dybt forankret i det BDO’ske DNA.

*Kilde: Ennova Employee Index 2017. ’Top-in-Class’ er de 25 procent bedst performende virksomheder med 300–2.000 ansatte.

Tilfredse kunder positionerer BDO i branchen

I vores vigtigste kundesegmenter har vi igen i år opnået markedets højeste kundetilfredshed**. Blandt de adspurgte virksomheder med 10 til 49 ansatte performer vi bedst. Blandt de større virksomheder med mere end 50 ansatte placerer vi os flot og for de offentlige virksomheder og institutioners vedkommende, ligger vi markant højere i forhold til kundetilfredshed end vores konkurrenter.

Med den internationalt anerkendte kundetilfredshedsmåling NPS, Net Promoter Score, som stiller spørgsmålet: ’Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale BDO til en ven eller kollega?’, måler vi herudover selv på alle kunderelationers tilfredshedsgrad. Hermed kan vi kontinuerligt forbedre og styrke samarbejdet i alle led og sikre os, at kundetilfredsheden i det kommende regnskabsår også vil ligge i toppen af branchen.

**Jf. Aalund Business Research A/S, der årligt udarbejder landets største kortlægning af kundetilfredshed.

BDO revisionsnetværket styrkes yderligere

Til forskel fra andre store internationale revisionsfirmaer er nationalt ejerskab og national ledelse fundamentet for BDO’s internationale samarbejde. Det er vores klare overbevisning, at kun gennem den lokale indsigt og indlevelse i kundernes forretninger lykkes koblingen til en international bredde og dybde.

BDO netværket har hovedsæde i Bruxelles, og 2016/17 har været et godt år på verdensplan; for der har været en signifikant vækst i resultater og i den geografiske udvikling.

BDO er nu repræsenteret i mere end 160 lande med ca. 74.000 medarbejdere. Væksten skyldes blandt andet, at flere revisionsvirksomheder verden over har fået øjnene op for BDO Internationals styrker og derfor har ønsket at være en del af netværket.

BDO International tal

’BDO International’ giver os direkte adgang til ekspertviden om nationale forhold i de andre medlemslande, hvilket også kommer vores kunder til gode. Netværket udvides globalt set, og særligt i Kina og USA er forretningsomfanget vokset hurtigt. Ambitionen er en verdensomspændende omsætning på 10 mia. dollars i 2019.

Det stærke internationale BDO netværk betyder, at vi i Danmark kan servicere vores kunder i internationale sammenhænge med samme kvalitet, som vi servicerer vores kunder her i landet, da både kvalitetsstandarder, revisionsmetodik og værktøjer er de samme i hele netværket. Det giver tryghed, at uanset hvor i verden, vores kunder kommer i kontakt med BDO, vil oplevelsen være, at alle BDO’ere er forpligtet af BDO’s internationale vision:

BDO stands for exceptional client service, delivered by exceptional people

Invitation til at blive stærkere sammen

BDO er én af markedets mest attraktive rådgivnings- og revisionsvirksomheder at fusionere ind i. Konsolidering er og har altid været en del af BDO’s særlige DNA, og i vores vækststrategi ligger både organisk vækst, samarbejde og opkøb af andre rådgivnings- og revisionsvirksomheder.

Med mere end 40 succesfulde opkøb gennem årene har vi vist, at konsolidering i branchen er en disciplin, vi mestrer. I det seneste regnskabsår har vi budt Dansk Revision i Svendborg og Revision 1 i Silkeborg velkomne. Endvidere har vi i Advisory styrket vores markedsledende position på tilsynsområdet med opkøbet af Revas.

Vi er overbeviste om, at den succes, vi har haft med at realisere opkøb og efterfølgende skabe sammenhængskraft og synergi med nye grene af BDO, bl.a. skyldes, at ’nye’ partnere, kolleger og forretningsområder integreres med respekt.

BDO er, og vil gerne fremadrettet være, i dialog med andre i rådgivnings- og revisionsbranchen, der kan se sammenhængskraften i vores forretningsmodel med fokus på nærværende forankring og tilstedeværelse, en stærk indlevende kundeorienteret kultur, fokuserede forretningsenheder med højt specialiseret viden og internationalt netværk. Aktører i markedet, der som os tror på, at vi sammen kan gøre os stærkere og drive en udvikling, der udvider BDO’s position som et førende rådgivnings- og revisionshus.

Hent årsrapporten