Almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer er udfordret af lovkrav og bekendtgørelser, og det stiller store krav til den revisor, der skal fungere som nærmeste rådgiver for boligorganisationens ledelse og bestyrelse.

I BDO har vi flere års erfaring med og et indgående kendskab til rådgivning og revision for almene boligorganisationer. Alle de erfaringer og kompetencer har vi samlet i vores branchegruppe for Ejendomme, der dermed kan tilbyde en omfattende forståelse for boligorganisationernes forretningsvilkår.

  • Økonomistyring og effektivisering
  • Sammenlægning af afdelinger
  • Fusion af boligorganisationer
  • Byggeregnskab
  • Etablering og ajourføring af interne forretningsgange og -kontroller
  • Finansiering, herunder omprioritering mv.
  • It-sikkerhed, ledelse og bestyrelse. Vi kender udfordringerne både vedrørende økonomistyring, byggeregnskaber mv.
Ejendomme

Vælg en revisor, der er med hele vejen

Hos os vil I blive mødt af et fast team og en høj grad af partnerinvolvering, der sikrer, at jeres kontaktpersoner altid er tæt på, når I har brug for det. Uanset om vi udfører gennemgående revision eller blot fungerer som sparringspartner, giver vi boligorganisationerne trygheden i, at alle regler og love er overholdt. Vi fungerer derudover som bindeled til vores kompetente kolleger inden for blandt andet Advisory, skat, moms, jura og cybersikkerhed. På den måde sørger vi for at være der hele vejen.
Kontakt os

Kontaktpersoner