• Almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer

Almene boligorganisationer er udfordret af lovkrav og bekendtgørelser, hvilket kræver indsigt og erfaring af den revisor, der fungerer som nærmeste rådgiver for boligorganisationens ledelse og bestyrelse. Vi kender udfordringerne både vedr. økonomistyring, byggeregnskaber mv.

Vi har samlet vores kompetencer vedrørende revision og rådgivning af almene boligorganisationer et sted, nemlig i branchegruppen Ejendomme, der hele tiden er ajour med området.

Vores revision og rådgivning er baseret på en omfattende erfaring og forståelse for boligorganisationer forretningsvilkår. Vi rådgiver bl.a. om:

  • Økonomistyring og effektivisering
  • Sammenlægning af afdelinger
  • Fusion af boligorganisationer
  • Byggeregnskab
  • Etablering og ajourføring af interne forretningsgange og -kontroller
  • Finansiering, herunder omprioritering m.v.
  • It-sikkerhed.ledelse og bestyrelse. Vi kender udfordringerne både vedr. økonomistyring, byggeregnskaber mv.