Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre browsing-oplevelsen på vores hjemmeside, vise personaliseret indhold og målrettede annoncer, analysere trafikken på siden, og forstå hvor vores besøgende kommer fra. Hvis du vil vide mere, kan du læse vores cookie-politik. Du kan desuden læse vores privatlivspolitik, hvis du ønsker mere information. Ved at klikke ’accepter og luk’ giver du samtykke til, at vi bruger cookies og andre sporingsteknologier.

Revision

Vi udfører revision for alle typer kunder som landets 4. største revisionsvirksomhed.
 

Hvad er revision?

Det arbejde en revisor udfører, det er revision. Hensigten med revision er at give virksomheder - og virksomhedens interessenter - en neutral og objektiv gennemgang af fx et regnskab.

Det er fx revisors pligt at udtale sig om, om en virksomheds årsregnskab opfylder alle love og regler. Derudover skal revisor forholde sig til, om en virksomheds regnskab giver et retvisende billede virksomhedens økonomiske tilstand. En virksomheds økonomiske tilstand kan fx vurderes på baggrund af aktiver, passiver, soliditet, likviditet og indtjening.

Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, når der skal afgives erklæringer og rapporter, som enten er lovpligtige eller som skal bruges af andre end virksomheden selv.


Hvorfor skal regnskabet revideres?

Et regnskab skal revideres, fordi alle danske aktie- og anpartsselskaber over en mindstegrænse skal have udført lovpligtig revision af årsregnskabet. Derudover tilfører revisionen og den statsautoriserede revisions påtegning også virksomheden troværdighed.


Revision, der skaber værdi

Vi udfører en såkaldt værdibaseret rådgivende revision. Det vil sige, at vi udover den lovpligtige revision har fokus på, at revisionen tilfører virksomheden værdi. Derfor er vores revisorer altid opmærksomme på, om der i forbindelse med revisionen opdages ting, der kan lette den daglige drift. Det kan dreje sig om arbejdsprocedurer, der kan forenkles, eller om direkte omkostningsbesparelser.

Du og din virksomhed kan trygt stole på, at alle regler og love er overholdt.


De forskellige revisionstyper

Der findes flere forskellige revisionstyper, der kræver forskellige tilgange til revisionsopgaven og kræver særlige kompetencer. Blandt dem kan nævnes: risikobaseret revision, it-revision, forvaltningsrevision og juridisk kritisk revision. Derfor giver det tryghed at have en revisor, der har alle de kompetencer, den specifikke opgave behøver.

Den danske lovgivning stiller store krav til den lovpligtige revision af årsregnskaber i både virksomheder over en vis størrelse og i landets kommuner. Vi gennemfører revision for alle typer kunder.

Ud over aktie- og anpartselskaber reviderer vi også offentlige myndigheder og institutioner, skoler, almennyttige boligforeninger, forsyningsvirksomheder og alle andre, der har tvungen eller frivillig revision af årsregnskabet. Outsourcing af intern revision er også en naturlig del af vores opgaver. 


Mangler du en revisor? Vi står klar til at hjælpe dig

Enter security code:
 Security code