Poul Erik

Poul Erik Enevoldsen

Manager, Skat

39155308

41961849

Kontakt


Poul Erik Enevoldsen er Tax Manager og en del af vores Skatte- og momsafdeling. Han er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet med fokus på international skatteret, særligt begrebet fast driftssted. I BDO skaber han forbindelsen mellem den skatteretlige teori og praksis gennem sit arbejde med konceptet ”Doing Business in Denmark”, hvis formål er at sikre en god, optimal og effektiv opstart af udenlandske virksomheder i Danmark.