Hvorfor bruge vores skat og moms eksperter?

Optimal håndtering af skat, moms og afgifter påvirker virksomhedens likviditet positivt. 

Vores skatte- og momsafdeling bistår med rådgivning omkring de skatte- og momsmæssige konsekvenser af økonomiske dispositioner af enhver art både for virksomheder og i privatlivet.

I forhold til virksomheder rådgiver vi ikke kun i forbindelse med den løbende drift, men især ved mere ekstraordinære tiltag, herunder ved køb eller salg af virksomhed og fast ejendom, ved omstruktureringer eller ved etablering i udlandet. Vi har også stor erfaring med planlægning og gennemførelse af generationsskifter.

Vi rådgiver om den skattemæssige behandling af personalegoder og incitamentsordninger, og kender alt til de praktiske udfordringer i forbindelse med ind- og udstationering af medarbejdere, herunder de særlige skatteregler ved brug af udenlandsk arbejdskraft.

Vi fører skatte- og momssager og indhenter bindende svar fra myndighederne. Det gør vi også, når det skal gå så stærkt, at der er behov for gode personlige relationer til centrale medarbejdere hos myndighederne.