Skattefrie godtgørelser i idrætsforeninger

 

Godtgørelser til lønansatte trænere mv.

Lønansatte trænere og spillere mv. er, uanset størrelsen af deres løn, omfattet af de regler, der gælder for lønmodtagere i al almindelighed.

Kørepenge

Der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse efter statens takster, der i 2024 lyder på
3,79 kr. pr. km for de første 20.000 km og 2,23 kr. for overskydende km. Der kan kun
udbetales for følgende typer af kørsel:

  • Kørsel mellem trænerens bopæl og klubben i indtil 60 arbejdsdage inden foren forudgående periode på 12 måneder. Der starter således ikke en ny 60 dagesperiode ved begyndelsen af et nyt kalenderår. Hvis træneren er i klubben 4-5 gange om ugen, vil han normalt kun kunne få skattefrie kørepenge for denne strækning i de første ca. 3 måneder af hans ansættelsesforhold.
  • Kørsel fra trænerens bopæl til udekampe samt til møder, men kun hvis træneren kører direkte hertil. I princippet gælder 60 dages-reglen også for denne kørsel, men i praksis vil den sjældent få betydning.
  • Kørsel fra klubben til udekampe, møder mv.

Rejsegodtgørelse

Ved rejser med overnatning kan klubben skattefrit dække udgifter til hotel eller lignende
som udlæg efter regning. Altså den faktiske udgift. Alternativt kan klubben udbetale
en skattefri godtgørelse, der i 2024 højst må udgøre 246 kr. pr. overnatning.

Også merudgifter til kost kan dækkes skattefrit som udlæg efter regning. Kun ved rejser
over 24 timer kan der som alternativ hertil udbetales skattefrie diæter. I 2024 er taksten
574 kr. pr. døgn og 23,92 kr. pr. påbegyndt time for tilsluttende dag. Hvis udgiften
til overnatning dækkes efter regning, og der heri indgår betaling for morgenmad,
nedsættes det skattefrie døgnbeløb med 15 %, det vil sige med 86,10 kr.

Hent hele publikationen