Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2017

28 december 2016

Skatterådet har nu fastsat de nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Ligesom sidste år er satserne for kørepenge nedsat en lille smule, mens satserne for kost og logi er forhøjet marginalt.

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er forhøjet en lille smule og udgør i 2017 følgende:

  • Kost, pr. døgn, 487,00 kr. (2016 = 477,00 kr.)
  • Logi, pr. døgn, 209,00 kr. (2016 = 205,00 kr.)
  • 25 %-godtgørelsen, pr. døgn, 121,75 kr. (2016 = 119,25 kr.)

Den særlige 25 %-godtgørelse kan udbetales til rejsende medarbejdere, der får dækket deres udgifter til mad (kost) efter regning. Altså refunderet deres faktiske udgifter. Beløbet er tænkt til dækning af udgifter til småfornødenheder - frugt og tyggegummi mv. – men der skal ikke foreligge dokumentation for størrelsen af disse udgifter.

En medarbejder med 100 rejsedage om året kan således i gennemsnit få udbetalt knap 1.000 kr. skattefrit om måneden efter 25 %-reglen. Og udbetaler arbejdsgiveren ikke godtgørelsen, kan medarbejderen ved sin indkomstopgørelse fratrække et tilsvarende beløb som et ligningsmæssigt fradrag.

Kørepenge
Skatterådet har fastsat satserne for kørepenge således:

  • 3,53 kr. pr. km for kørsel til og med 20.000 km årligt (2016 = 3,63 kr.)
  • 1,93 kr. pr. km for kørsel ud over 20.000 km årligt (2016 = 1,99 kr.)

Som nævnt i vores artikel i Depechen 2016, nr. 24, skyldes nedsættelsen dels lavere brændstofpriser og dels det forhold, at udgifter til parkering er taget ud af beregningsgrundlaget for kørselsgodtgørelsen.

For en lønmodtager, der årligt kører 15.000 km arbejdsmæssigt, betyder den reducerede sats, at kørepengene i 2017 samlet falder med 1.500 kr., svarende til et gennemsnit på 125 kr. pr. måned.

Der kan også udbetales skattefrie kørepenge til medarbejdere, der bruger egen cykel, knallert eller scooter til transport i arbejdsgiverens tjeneste. Satsen for sådan kørsel er ikke ændret og udgør derfor også i 2017 et beløb på 0,52 kr. pr. km.

Vi minder om, at de nye satser skal anvendes for kørsel, der finder sted i 2017. Godtgørelse for kørsel i december 2016, der udbetales sammen med lønnen for januar 2017, skal afregnes efter satserne for 2016.