Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2018

Skatterådet har nu fastsat alle de nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Alle satser er sat op, men ikke med meget. De nye satser skal bruges for kørsel og rejser, der foretages fra 1. januar 2018.

Reglerne om udbetaling af skattefrie godtgørelser har stor praktisk betydning og anvendes på stort set alle arbejdspladser – offentlige såvel som private.

Skattefri rejsegodtgørelse

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er forhøjet en lille smule og udgør i 2018 følgende:

Kost, pr. døgn

498,00 kr.

2017 = 487,00 kr.

Logi, pr. døgn

214,00 kr.

2017 = 209,00 kr.

25 %-godtgørelse, pr. døgn

124,50 kr.

2017 = 121,75 kr.

Den særlige 25 %-godtgørelse kan udbetales til rejsende medarbejdere, der får dækket deres udgifter til mad (kost) efter regning. Altså refunderet deres faktiske udgifter. Beløbet er tænkt til dækning af udgifter til småfornødenheder - frugt og tyggegummi mv. – og der skal ikke foreligge dokumentation for størrelsen af disse udgifter. 

En medarbejder med 100 rejsedage om året kan således i gennemsnit få udbetalt lidt over 1.000 kr. skattefrit om måneden efter 25 %-reglen. Og udbetaler arbejdsgiveren ikke godtgørelsen, kan medarbejderen på sin årsopgørelse indtaste et fradrag af tilsvarende beløbsstørrelse som et ligningsmæssigt fradrag. 

Kørepenge

Skatterådet har fastsat satserne for skattefri kørselsgodtgørelse således:

3,54 kr. pr. km for kørsel til og med 20.000 km årligt

2017 = 3,53 kr.

1,94 kr. pr. km for kørsel ud over 20.000 km årligt

2017 = 1,93 kr.

Den ekstra én-øre betyder ikke meget. Kun 100 kr. i ekstra godtgørelse for hver 10.000 km, der køres. En lønmodtager, der årligt kører 15.000 km arbejdsmæssigt, vil i 2018 kunne få udbetalt i alt 53.100 kr. i skattefri kørselsgodtgørelse.
 
Der kan også udbetales skattefrie kørepenge til medarbejdere, der bruger egen cykel, knallert eller scooter til transport i arbejdsgiverens tjeneste. Satsen for sådan kørsel udgør i 2018 et beløb på 0,53 kr. pr. km. 

Vi minder om, at de nye satser skal anvendes for kørsel, der finder sted i 2018. Godtgørelse for kørsel i december 2017, der udbetales sammen med lønnen for januar 2018, skal afregnes efter satserne for 2017.

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. Tilmeld dig her.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få alle BDO nyheder og indsigter i din indbakke

Please fill out the following form to access the download.