5 skattetips om forældrelejligheder

5 skattetips om forældrelejligheder

Problemet med unges vanskeligheder med at finde noget at bo i løses i mange tilfælde ved, at forældrene køber en ejerlejlighed og lejer den ud til barnet. Det rejser straks en række skattespørgsmål:

Regnskab
En forældrelejlighed er i skattemæssig forstand en udlejningsejendom. Det betyder, at forældrene skal føre regnskab over indtægter og udgifter vedrørende ejendommen, og at de skal betale skat af overskuddet, mens et eventuelt underskud kan modregnes i anden indkomst.

Husleje
I mange tilfælde fastsættes lejen ud fra, hvad barnet kan betale, men det kan medføre skattemæssige udfordringer. Sættes lejen kunstigt lavt, kan SKAT nemlig kræve beskatning hos forældrene – og eventuelt gaveafgift hos barnet - af forskellen mellem markedslejen og den faktisk betalte leje.

Oplysning om markedslejen kan fremskaffes på flere forskellige måder. Ved at spørge andre i området eller ved at spørge en ejendomsmægler eller en ejendomsadministrator. Det er også muligt at bede Huslejenævnet om en bindende forhåndstilkendegivelse af lejeniveauet.

Alene på grund af beskatningen hos forældrene kan det – uanset barnets mulighed for at få boligstøtte – normalt ikke betale sig at sætte lejen for højt.

Istandsættelse
Skattemæssigt skelnes der mellem vedligeholdelse og forbedring. Kun udgifter til vedligeholdelse er fradragsberettigede. I de første 3 år efter købet kan forældrene dog normalt uden videre opnå fradrag for udgifter til alle former for istandsættelse af lejligheden, hvis blot udgifterne ikke overstiger 25 % af årslejen ekskl. varmebidrag. Hvis der ikke afholdes udgifter svarende til det maksimale fradrag, kan den uudnyttede del overføres til det efterfølgende år. Hvis de faktiske udgifter derimod overstiger det maksimale fradrag, kan den overskydende del ikke fratrækkes i et senere år.

Værelsesudlejning
Hvis barnet fremlejer et eller flere af værelserne i lejligheden, skal barnet kun betale skat af indtægten herved, hvis denne overstiger 2/3 af barnets egen årlige husleje.

Kan det betale sig?
Hvis familien tror på, at lejligheden vil stige i værdi i den periode, hvor barnet skal bruge lejligheden, vil det normalt være mere interessant at lade barnet købe lejligheden selv. Fordi barnet i så fald kan score gevinsten skattefrit, hvilket ikke er muligt for forældrene.

Hvis barnet selv køber lejligheden, kan finansieringen være en udfordring, fordi barnet sjældent vil kunne kreditgodkendes i videre omfang. Denne udfordring kan enten løses ved kaution fra forældrenes side, eller ved at forældrene optager lån i eget hus og udlåner provenuet til barnet, hvilket – såfremt det ønskes - kan ske rentefrit.

 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat og moms. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.