• Cookies og Disclaimer

Disclaimer

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har ca. 74.000 medarbejdere i mere end 160 lande.

Cookies 

Vi bruger såkaldte "cookies" på vores hjemmeside. Cookies er et stykke kode, der gemmes på din computer, smartphone eller tablet, og det kodestykke gør vores hjemmeside i stand til at huske oplysninger om dig. Vi bruger de oplysninger til at føre webstatistik, til at huske indstillinger og i nogle tilfælde målrette annoncer. Cookies er ikke skadelige for din computer, du kan ikke få virus af det og al data er annonymiseret. 

Om BDO publikationer

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af brochuremateriale eller dele heraf er ikke tilladt uden BDO’s skriftlige samtykke ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for omtale.

Publikationer i form af brochuremateriale er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Publikationer dækker ikke specifikke situationer, medmindre andet er angivet, og du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning.

Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger.

BDO, vores partnere og medarbejdere påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i brochuremateriale.