Privatlivspolitik for brug af bdo.dk

Introduktion
Privatlivspolitikken
BDO’s indsamling af personoplysninger gennem www.bdo.dk
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Kategorier af personoplysninger
Overladelse og videregivelse af personoplysninger
Overførsel af personoplysninger til tredjelande
Opbevaring af dine personoplysninger
Dine rettigheder
Kontakt og klage
 

1. Introduktion

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, er medlem af BDO International Ltd, et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse, og er en del af det verdensomspændende netværk af uafhængige juridiske enheder, der hver især leverer serviceydelser under navnet "BDO".

BDO er et internationalt netværk af uafhængige offentlige regnskabs-, skatte- og rådgivende firmaer ("BDO-netværket"), som udfører serviceydelser under navnet BDO ("BDO-medlemslandene"). BDO International Ltd. (“BDOI”) er et britisk selskab med begrænset hæftelse. Det er den styrende enhed i BDO-netværket.

Både BDOI og medlemsvirksomhederne er selvstændige juridiske enheder og har ikke ansvar for andre sådanne enheders handlinger eller undladelser. Intet i aftalerne eller reglerne i BDO-netværket udgør eller antyder agentforhold eller et partnerskab mellem BDOI og medlemsvirksomhederne.

Hjemmesiden ”www.bdo.dk” hører under og bliver administreret af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

De andre landeversioner eller specifikke sider, der er tilgængelige via www.bdo.dk, leveres af de pågældende BDO-medlemslande eller relaterede enheder, der er ansvarlig for disse, og ligger således ikke inden for BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs ansvarsområde.
 

2. Privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik (i det følgende benævnt "Privatlivspolitik") gælder udelukkende for hjemmesiden ”www.bdo.dk”, som leveres af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (i det følgende benævnt "vi", "os", "vores" eller "BDO").

Privatlivspolitikken gælder ikke for de forskellige separate hjemmesider, som hjemmesiden måtte omdirigere dig til, herunder andre landeversioner eller specifikke sider, der leveres af de pågældende BDO-medlemslande eller relaterede enheder. Vi opfordrer besøgende på disse hjemmesider til at gennemgå hver af disse andre hjemmesiders privatlivspolitiker, før der udleveres personoplysninger.

Privatlivspolitikken omfatter de oplysninger, som BDO er forpligtet til at give de registrerede i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13.
 

3. BDO’s indsamling af personoplysninger gennem www.bdo.dk

Når du besøger www.bdo.dk, indsamler vi personoplysninger om dig i følgende tilfælde:

 • når du tilmelder dig et nyhedsbrev,
 • når du tilmelder dig en begivenhed eller event,
 • når du kontakter os for at få yderligere oplysninger, og
 • når du giver samtykke til anvendelsen af cookies.  

Vi indsamler kun de oplysninger, vi behøver for at behandle din anmodning eller for at levere en serviceydelse. Vi vil normalt kun anmode om yderligere oplysninger, hvis vi skal bruge dem til at give dig det bedst mulige svar på din forespørgsel. Når du afgiver dit samtykke til en behandling af dine personoplysninger, indsamler vi kun de personoplysninger, som du specifikt har samtykket til.
 

4. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålene med vores behandling af dine personoplysninger, når du besøger www.bdo.dk, er:

 • at identificere dig og oprette en profil til dig, når du registrerer dig hos os for at bruge vores serviceydelser, eller for at anmode om oplysninger fra os,
 • at bekræfte din identitet, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, en begivenhed eller kontakter os,
 • at kommunikere med dig med hensyn til de serviceydelser og oplysninger, som vi leverer,
 • at levere, forbedre og tilpasse vores serviceydelser ved at analysere oplysninger om din brug af hjemmesiden for at forstå, hvordan folk bruger vores hjemmeside, så vi kan gøre den mere intuitiv,
 • at håndtere dine forespørgsler og anmodninger,
 • at overholde de juridiske forpligtelser, som vi er underlagt, og samarbejde med tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder,
 • at kontakte dig i forbindelse med markedsføring og tilbud på produkter og serviceydelser, der tilbydes af os, såfremt du har tilvalgt markedsføring,
 • at tilpasse markedsføringsbudskaber, som vi sender til dig, og gøre dem mere relevante og interessante ved at analysere oplysninger om de serviceydelser og den information, som du modtager, for at komme med forslag til anden information, som kan være af interesse for dig, og
 • at udøve vores juridiske rettigheder, hvor det er nødvendigt at gøre det, for eksempel for at opdage overtrædelser af loven.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende bestemmelser:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a: Den registrerede har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger til et af de ovenfor angivne formål.

Der indhentes blandt andet samtykke til brug af cookies. Når du giver samtykke til en behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via oplysningerne, angivet til sidst i denne Privatlivspolitik.

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f: Behandling er nødvendig for, at BDO kan forfølge en legitim interesse.

Vores legitime interesser består blandt andet i at forstå, hvordan du bruger vores serviceydelser og vores hjemmeside og at uddrage viden, som hjælper os til at udvikle vores serviceydelser.
 

5. Kategorier af personoplysninger

Vi kræver ikke, at du registrerer dig for at få adgang til www.bdo.dk, men hvis du deltager i nogen af de aktiviteter eller tjenesteydelser, der leveres af www.bdo.dk, indsamler vi de personoplysninger, vi behøver for at kunne levere disse serviceydelser. Hvis du ikke angiver de oplysninger, vi behøver for at gennemføre registreringen, kan dette forhindre eller forsinke leveringen af serviceydelserne.

De kategorier af personoplysninger, som behandler om dig, er almindelige personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6. Vi indsamler følgende personoplysninger, afhængig af hvordan du bruger hjemmesiden:

 • Kontaktoplysninger, såsom dit navn, adresse, jobtitel, e-mailadresse, postnummer, virksomhedsnavn og telefonnummer.
 • IP-adresse og oplysninger om dine interesser.
 • Oplysninger relateret til de serviceydelser, vi leverer, såsom oplysninger om dine anmodninger, spørgsmål eller klager.
   

6. Overladelse og videregivelse af personoplysninger

BDO overlader personoplysninger til databehandlere i forbindelse med driften af www.bdo.dk.

BDO videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Der videregives personoplysninger til leverandører af analyse- og markedsføringsværktøjer samt sociale medier.
 • Offentlige myndigheder, såfremt dette er påkrævet i henhold til en retskendelse, stævning eller i henhold til andre lovkrav.

Som følge af salg, fusion, sammenlægning, skift i kontrollen, overførsel af aktiver, reorganisering eller likvidation af vores virksomhed (reorganisering), kan vi overføre, sælge eller overdrage dine personoplysninger til den, der, som følge af den omtalte reorganisering, overtager eller får ansvaret for den eller de dele af vores virksomhed, som behandler dine personoplysninger i henhold til denne Privatlivspolitik.
 

7. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre medlemsvirksomheder inden for BDO-netværket (fx i forbindelse med kundeindsigter eller optimering af serviceydelser), forudsat at dette er i overensstemmelse med det grundlag, på hvilket vi har indsamlet dine personoplysninger.

BDO anvender databehandlere hjemmehørende i lande uden for EU og EØS. I den forbindelse overfører vi de personoplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af systemet hos den enkelte databehandler. Endvidere bliver dine personoplysninger videregivet til andre dataansvarlige hjemmehørende i lande uden for EU og EØS, hvorved der sker en overførsel af dine personoplysninger.

Overførslen af dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS sker altid med baggrund i et gyldigt overførselsgrundlag enten i form af, at Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45, eller i form af standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46.
 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Ved henvendelser rettet til BDO via hjemmesiden www.bdo.dk, opbevarer vi dine kontaktoplysninger i 6 måneder fra den dag, du sender henvendelsen. Efter 6 måneder sletter eller anonymiserer vi de personoplysninger, som vi har registreret ved din henvendelse.

Ved tilmelding til et arrangement via NemTilmeld opbevarer vi dine personoplysninger samt oplysninger om arrangementet i 1 år efter afholdelse af arrangementet. Derefter slettes alle oplysninger om din deltagelse i arrangementet.

Ved tilmelding til nyhedsbreve, opbevarer vi dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til formålet om at fremsende nyheder mv. til dig, samt så længe det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser.


9. Dine rettigheder

Du har ret til at udøve visse rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og artikel 20 - 21. Det drejer sig om følgende rettigheder:

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger.
 • Ret til berigtigelse af dine oplysninger.
 • Ret til at få slettet oplysninger om dig.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. 
 • Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at modtage dine personoplysninger (dataportabilitet).

Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til [email protected]. Vi vil behandle alle sådanne anmodninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og anden lovgivning.


10. Kontakt og klage

Hvis du ønsker at klage over BDO’s behandling af personoplysninger, bedes du udfylde den formular, du finder her, med detaljerne i din klage. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har ret til og kan til enhver tid klage til Datatilsynet over BDO’s behandling af personoplysninger. Klagen skal indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: [email protected].

Hvis du har spørgsmål om denne oplysningspligt, kan du kontakte os via e-mail på [email protected].