Har I styr på jeres whistleblowerordning?

Som du nok ved, bliver der snart indført ny lovgivning i Danmark, som gør whistleblowerordninger lovpligtige for en lang række virksomheder og organisationer.

Alle kommuner samt alle private og offentlige virksomheder med minimum 50 ansatte skal inden nytår have etableret en whistleblowerordning. Det samme gælder allerede for alle virksomheder, der leverer finansielle tjenesteydelser, og for virksomheder, der leverer ydelser, hvor der er risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Virksomheder med 50-240 ansatte kan vente til 2023.


Hvad er en whistleblowerordning?

En whistleblowerordning er et vigtigt redskab for enhver virksomhed, der ønsker at forebygge og opdage alvorlige økonomiske og kriminelle forhold og konflikter på arbejdspladsen som mobning, sexisme mv. Internt har en whistleblowerordning blandt andet til formål at beskytte medarbejdere ved at give dem mulighed for helt anonymt at indberette bekymringer om uretmæssig adfærd eller overtrædelser af lovgivning. Udadtil kan en whistleblowerordning øge virksomhedens troværdighed og omdømme.

Det er op til virksomheden selv, om de vil håndtere whistleblowerordningen internt, eller om de outsourcer den til en ekstern tredjepart. Uanset hvad skal virksomheden sikre, at de har en ordning, hvor ansatte kan indberette (potentielle) overtrædelser af regler og lovgivning via en særlig uafhængig kanal.

Er det ved at være tid til, at I skal have etableret en whistleblowerordning, eller skal jeres nuværende ordning have en gennemgang? I BDO har vi stor erfaring med at etablere solide løsninger, der opfylder de nye krav, og vi står også klar til at hjælpe jer.

Kontakt os