Artikel:

Størrelsen af vores overskydende skat er faldende

09 april 2019

Henning Boye Hansen , Chefkonsulent |

Fredag i sidste uge var en privatøkonomisk festdag for mange danskere. Det var nemlig dagen, hvor SKAT udbetalte overskydende skat for indkomståret 2018. Noget, der kom hele 3,4 mio. borgere til gode.

En mindre gruppe borgere måtte dog nøjes med at glæde sig over udbetalingen på papiret, enten fordi Skatteforvaltningen har anvendt pengene til modregning i gæld til det offentlige, eller fordi de har tilbageholdt udbetalingen med henblik på en nærmere kontrol af de pågældendes indkomstforhold.

Den gennemsnitlige udbetaling lød i år på 4.717 kr. Det er lidt lavere end sidste år, hvor gennemsnittet lød på 4.900 kr. Faktisk har udbetalingen af overskydende skat vist en faldende tendens igennem flere år. For de seneste fem år ser tallene for overskydende skat ved den første udbetaling således ud ifølge Skatteforvaltningens egne udmeldinger:

Tallene omfatter kun personer med enkle indkomstforhold – det vil i første række sige lønmodtager, studerende og pensionister – ligesom tallene kun dækker den første udbetaling. Der er således ikke taget højde for de udbetalinger, som skyldes rettelser til årsopgørelsen, der er indtastet efter slutningen af marts måned i året for udsendelsen af årsopgørelsen.

En mindre del af nedgangen fra 2017 til 2018 skyldes det faktum, at der for det seneste år – formentlig for første gang nogensinde – ikke blev givet nogen rentegodtgørelse til borgere med overskydende skat. I årene 2014 til 2017 blev der givet en skattefri godtgørelse på 0,5 %. I tidligere år har satsen været højere.

Selvom nedgangen i den gennemsnitlige udbetaling har været på over 12 % i løbet af de sidste fem år, så er nedgangen i beløbsmæssig forstand ikke særlig stor, og selvom Skatteforvaltningen sikkert gerne så, at den faldt yderligere, så er det langt fra givet, at dette vil ske. Dertil er der nemlig alt for mange borgere, som bevidst sikrer sig overskydende skat hvert år. Dels fordi de langt hellere vil have dette fremfor det modsatte – en uventet restskat – og dels fordi de betragter den overskydende skat som en lille privatøkonomisk reserve. En overskydende skat kan fx sikres ved at forskudsregistrere kørselsfradraget for lavt, men der findes også andre metoder. Læs mere herom i denne artikel.